Pri odpravljanju posledic nedavnega žledoloma je sodelovalo več kot 35.000 gasilcev, večina po več dni in noči. V razmerah brez elektrike, ob neprevoznih cestah in na stotine podrtega drevja so bili gasilci kajpak znova junaki tudi za tiste, ki jim v normalnih razmerah, kljub drugačnim obljubam, že leta ne uredijo statusa. Želijo si namreč status, ki bi jim zagotavljal, da jim ob klicih na pomoč ne bi bilo treba razmišljati še o tem, ali bodo jutri še imeli službo, ali je njihova oprema dovolj varna in kje dobiti manjkajočo opremo, ki bi jo pri posredovanjih še kako potrebovali.

Veliko gasilcev si je namreč tudi tokrat v času posredovanj, kljub temu da se delodajalcem njihovi izostanki nadomeščajo, raje vzelo dopust. Da jih ne bi gledali postrani, ko se vrnejo na delo, so pojasnjevali nekateri med njimi in dodali, da to ni njihova edina težava. Težave se namreč začenjajo že ob zaposlitvi, ko nekateri delodajalci dajejo prednost delavcem, ki v času nesreč in ujm ne bodo izostajali z dela, pojasnjuje poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, ki meni, da bi morala država delodajalce stimulirati za zaposlovanje gasilcev, morda podobno, kot je urejeno zaposlovanje invalidov. Podatke o tem, koliko bodo stala nadomestila delodajalcem ob zadnji ujmi, še zbirajo.

Kot pravi poveljnik, bodo večino nadomestil plačale občine same, za gasilce, ki pomagajo na terenu zunaj domače lokalne skupnosti, pa nadomestila v primerih velikih nesreč izplača država, a le kadar je aktiviran državni načrt. Tokrat je bil aktiviran. Zato bo država tem gasilcem povrnila tudi stroške poškodovane opreme, stroške delovanja strojev in podobno. Država večinoma ne pokrije vsega, ob poplavah leta 2010, ko je bil prav tako aktiviran državni načrt in je v intervencijah sodelovalo okoli 20.000 gasilcev, pa se je država zelo izkazala, ne pozabi pohvaliti svetle izjeme Franci Petek.

Občine znajo ceniti svoje gasilce

Še dobro, da z gasilci pri vseh posredovanjih veliko bolj usklajeno kot država dihajo vsaj v lokalnih skupnostih, kjer se občinska vodstva z njimi med intervencijami ne fotografirajo, marveč pogosto tudi zavihajo rokave in še sama pomagajo. Poskrbijo pa tudi za njihove tople obroke, brez sprenevedanja plačujejo delodajalcem izgubljene delovne dni in po svojih močeh skrbijo za njihovo čim boljšo in čim varnejšo opremo.

V občini Moravče, kjer je posledice žledoloma odpravljalo 638 gasilcev iz tamkajšnjih petih društev, 45 pa jih je ostalo v pripravljenosti, župan Martin Rebolj sešteje, da so gasilci opravili več kot 3700 delovnih ur, posredovanje pa jih je stalo 4675 evrov. Največ je šlo za stroške goriva in popravilo agregatov. »Kot vedno bomo tudi tokrat gasilcem vse stroške povrnili, tudi 20 zahtevkov delodajalcev za refundacijo plač smo že prejeli, še nekaj več jih pričakujemo v prihodnjih dneh,« pravi Rebolj, ki se čuti dolžnega zagotoviti gasilcem čim boljše razmere za delo in čim manj skrbi zaradi tega, kdo in kako bo pokril njihov izpadli delovni dan v službi. Tudi nekaj novih motornih žag jim bodo še letos kupili, obljublja župan občine, kjer gasilcem namenijo okoli 110.000 evrov oziroma okrog dva odstotka občinskega proračuna na leto.

V Kamniku nekaj gasilcev reševalo na dopustu

V skladu s predpisi delodajalcem redno nadomeščajo osebne dohodke gasilcev na intervencijah oziroma za čas izvrševanja nalog zaščite in reševanja tudi v občini Kamnik, kjer imajo 13 društev in več kot 700 operativnih gasilcev. Župan Marjan Šarec pojasnjuje, da so se z delodajalci že pred ujmo dogovorili, kateri gasilci imajo možnost izostanka z dela, zato jih glede na veliko število operativnih gasilcev v posredovanjih praviloma ne primanjkuje. Res pa je, da nekateri gasilci za delo na intervenciji zaradi takšnega ali drugačnega vzroka raje izkoristijo svoj letni dopust, pravi župan Šarec in dodaja, da so to največkrat gasilci obrtniki in podjetniki. Dodaja, da jim med posredovanji zagotavljajo tudi tople obroke.

V občini Domžale s prav tako 13 društvi in okoli 350 operativnimi gasilci imajo vsi gasilci in pripadniki zaščitno-reševalnih enot urejen status, pravi domžalski župan Toni Dragar in pojasni, da sta urejeni tako njihovo obvezno kot dodatno nezgodno zavarovanje. »Vsi operativni gasilci imajo opravljen ustrezen zdravniški pregled. Občina Domžale zagotavlja sredstva za nadomestilo plač za čas opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v času naravnih in drugih nesreč, usposabljanj in vaj. V času izvajanja nalog, ki trajajo več kot štiri ure, jim zagotovimo tople obroke,« pravi župan in dodaja, da vse našteto ne velja le za ujme, marveč tudi ob vseh nesrečah in na vseh vajah.