Košorok je dejal, da dejavnosti, kot so trženje tekstila in turističnih kapacitet, ne sodijo v dejavnost premogovništva in so v veliki meri soodgovorne za nastale razmere, v kateri se je znašel premogovnik, so sporočili iz HSE.

Za 3. marec napovedali opozorilno stavko

V HSE z vso potrebno resnostjo spremljajo dogajanje v Premogovniku Velenje. Predstavniki zaposlenih v premogovniku so namreč danes v primeru neizpolnitve sedmih stavkovnih zahtev za 3. marec napovedali opozorilno stavko.

Zahteve rudarjev se na eni strani nanašajo na izostala izplačila regresov in božičnic ter na poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE, na drugi strani pa na še vedno odprto problematiko stroškov in stroškovne (ne)učinkovitosti Premogovnika Velenje, od katere je usodno odvisna prihodnost obstoja te družbe kot tudi Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in nadomestnega bloka 6, ki bo za delovanje uporabljal velenjski premog.

Rudarji si zaslužijo pošteno plačilo

»Razumemo jezo in razočaranje zaposlenih v Premogovniku Velenje, predvsem rudarjev, ki opravljajo zahtevno delo v težavnih razmerah, za katero si zaslužijo pošteno plačilo. Vendar HSE ni in ne more biti porok uspešnega poslovanja premogovnika, dokler za to niso izpolnjeni nekateri osnovni pogoji,« pravi Košorok.

Med temi pogoji so na prvem mestu prave, premišljene poslovne odločitve v smislu racionalizacije poslovanja ter zajezitve nerazumnega investiranja v dejavnosti, ki ne le da ne sodijo v premogovništvo, temveč družbi in skupini Premogovnik Velenje prinašajo izgubo.

Zaveza po doseženi ceni 2,25 evra na gigadžul premoga

Ravno tako pa se mora uprava premogovnika po Košorokovi oceni tudi zavedati svoje zaveze po doseženi ceni 2,25 evra na gigadžul premoga v letu 2015, kar je tudi večkrat potrdila.

»Uprava premogovnika se torej, tako kot celotna skupina HSE, že vrsto let zaveda, da je zagotavljanje pogojev za ceno premoga, ki bo omogočala konkurenčno proizvodnjo električne energije v Teš 6, nujnost. Da je cena dosegljiva, je bilo večkrat potrjeno tudi s strani zunanjih institucij, pravo usmeritev pa je februarja letos formalno verificiral tudi predstavnik ustanovitelja HSE, Slovenska odškodninska družba. Zato argument uprave in sindikata premogovnika, da mora rudnik zagotavljati premog za električno energijo po administrativno določeni ceni, nikakor ne zdrži,« meni Košorok.

Pogoji za konkurenčno odkopavanje premoga

Po njegovih besedah je prednostna naloga uprave rudnika zagotoviti pogoje za ceno premoga, ki bodo omogočali konkurenčno odkopavanje premoga, konkurenčno proizvodnjo električne energije v Teš 6 in s tem kakovostna delovna mesta v Šaleški dolini tudi v prihodnjih desetletjih.

Kot je poudaril Košorok, mora uprava premogovnika zagotoviti normalno poslovanje skupine, torej njeno likvidnost in solventnost. Vsled visoke zadolženosti, ne v celoti realizirane optimizacije poslovanja premogovnika, kot je bila predvidena in zastavljena že leta 2004, in izjemno zahtevnih likvidnostnih razmer se je namreč v pripravo načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja premogovnika znotraj okvira svojih pristojnosti vključilo tudi poslovodstvo HSE.

Poslovni in finančni problemi so rešljivi

V HSE tako budno spremljajo poslovanje odvisnih družb, saj je od sleherne med njimi odvisen obstoj skupine HSE. Napačnih odločitev si ne moremo privoščiti niti jih ne moremo tolerirati, pravi Košorok, in dodaja: »Skupina Premogovnik Velenje ima trenutno poslovne in finančne probleme, ki pa niso nerešljivi. Nujni so hitri in odločni ukrepi za odpravo nastale situacije. Interes HSE kot večinskega delničarja je, da HSE in premogovnik skupaj najdeta pot, da bo rudnik še naprej lahko opravljal to, kar najbolje in vrhunsko zna, a to je odkopavanje premoga ter zagotavljanje energenta B6 do konca njegove življenjske dobe po konkurenčnih pogojih.«