»Občina je v proračunu za letos za gradnjo rezervirala milijon evrov, država pa bo primaknila še 1,8 milijona. Dela naj bi končali v devetih mesecih,« je povedal župan Arčon in nadaljeval: »Gradnja je bila že leta 2001 uvrščena v nacionalni program socialnega varstva, nato pa kot edina izpadla iz tega programa. V letih 2007 in 2008 je bil za gradnjo že zagotovljen denar in nato vrnjen v državni proračun. Ko smo leta 2011 začeli gradbena dela, pa nam jo je zagodla kriza v gradbeništvu in izbrani gradbinec GPG je šel v stečaj. Tako izkopana gradbena jama sameva že polna tri leta.«

V dvoetažnem objektu bodo delovni prostori in bivalne enote. »Za osebe z motnjami v razvoju bomo v novem objektu zagotovili 40 delovnih mest. Prav tako pa bomo dvajsetim osebam, ki lahko same poskrbijo za sebe, omogočili bivanje v bivalnih skupinah,« je zadovoljna Tea Leban, direktorica VDC, ki dodaja, da sedaj delujejo na treh lokacijah. »V Solkanu imamo osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Del naših uporabnikov je v Stari Gori pri Novi Gorici, kjer imamo od leta 2009 tudi podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, tretja enota pa je stanovanjska skupina Ledine v Novi Gorici.«

Po izgradnji novih prostorov bodo v VDC lahko vključili v program tudi 12 posameznikov, za katere je zmanjkalo prostora tako v enoti v Solkanu kot pri invalidskem podjetju Želva. VDC Nova Gorica ima v institucionalnem varstvu in dnevnem programu več kot sto uporabnikov. jal