Med rudarji v Premogovniku Velenje je zavrelo. Zaradi neizplačila regresa in božičnice za lansko leto je sindikat zagrozil s stavko.

Potrpljenju rudarjev je izbilo dno nedavno neizplačilo božičnice in nagrade za lansko leto. Teh namreč v Velenju za razliko od ostalih družb iz skupine HSE niso izplačali zaradi slabega tekočega poslovanja in likvidnostnih težav. Hkrati so zaposleni prejeli le regres v višini minimalne plače, torej vsak po 783 evrov bruto. »Višina regresa je skladna z navodilom HSE. Za dodatna izplačila pa družba nima na voljo ustreznih finančnih sredstev,« so včeraj pojasnili v premogovniku. Neizplačilo božičnice in nagrade je velik udarec za prihodke rudarjev v premogovniku, kjer so v zadnjih štirih mesecih doživeli tudi dve delovni nesreči. Ti zdaj zahtevajo poenotenje višine izplačil teh prejemkov v celotni skupini HSE. Predstavnikov sindikata nam včeraj ni uspelo priklicati.

Pri tem je ena od ključnih neznank, ali se bo jeza knapov usmerila v upravo premogovnika, ki jo vodi Milan Medved, ali pa jo bo tej uspelo preusmeriti na večinskega lastnika Holding Slovenske elektrarne (HSE). Nesporno dejstvo je, da se je finančno-poslovni model skupine Premogovnik Velenje (PV), ki ga je po letu 2007 vpeljal Medved, upehal. »Izleti« v turistične, nepremičninske in druge projekte, ki jih je matična družba financirala z intenzivnim najemanjem kreditov, so se končali neslavno. Skupina PV ima danes več kot 160 milijonov evrov dolgov in hkrati v lasti ogromno premoženja (hotelov, zemljišč itd.), ki ga ne more prodati po želenih cenah. Dodatno težavo – kako protislovno – za Medveda predstavlja projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Da bo ta vsaj blizu ekonomski vzdržnosti, bo moral premogovnik lignit v Šoštanj prodajati po ceni, najmanj petino nižji od sedanje. Že zdaj je jasno, da premogovnik tolikšnega padca prihodkov ne bo mogel preživeti – vsaj ne ob sedanjem številu zaposlenih, nedonosnih projektih, ki jih že financira, in načrtovanih investicijah.

Ker bo Medved vse bolj nezadovoljnim knapom težko pojasnil, zakaj je denar premogovnika vlagal v smučišče na Golteh, hotel Oleander v Piranu, gostinske objekte in stanovanjske projekte v Mozirju, ni pa družbe pripravil za težje čase pred njo, bo zelo verjetno potreboval »zunanjega sovražnika«. Pričakovati je, da bo prst usmeril v matični HSE. Ta je bil že jeseni na udaru sindikata TEŠ, ki mu je uspelo blokirati načrtovano reorganizacijo in združevanje nekaterih funkcij po podjetjih v skupini. Pri tem lahko gre Medvedu na roko podatek, da so zaposleni v matični družbi HSE že pred meseci prejeli 900 evrov bruto nagrade za poslovanje. Prav tako naj bi božičnico prejeli v TEŠ.

Medved včeraj popoldne ni bil dosegljiv. Generalni direktor HSE Blaž Košorok pa bil včeraj več kot kritičen do prvega moža premogovnika. »Prizadeval si bom, da v družbi vzpostavijo dialog. Njeno poslovanje je slabo in ve se, kdo je za to odgovoren. Na koncu dneva imamo še vedno obljubo, da bo cena premoga 2,25 evra na gigadžul, in nekdo jo bo moral izpolniti tako, kot ve in zna,« je dejal Košorok. Kot je znano, se Medvedu v zadnjih mesecih z bankami ni uspelo dogovoriti o dolgoročnem reprogramu dolga. Ena od bank v tuji lasti naj bi zagrozila celo z odpoklicem posojila, zaplet pa naj bi pomagali rešiti v HSE. V premogovniku so skoraj pol leta popravljali tudi načrt sanacije.

Košorok je včeraj zavrnil možnost, da bo HSE premogovniku pomagal z novim posojilom, ki bi omogočal izplačilo nagrade rudarjem, ne pa tudi ostalim zaposlenim v premogovniku. »Zavedam se socialnega položaja rudarjev, a treba je najti dolgoročnejšo rešitev. Premogovnik je v veliki likvidnostni zagati,« je poudaril. Družba iz Velenja tako HSE dolguje že več kot 15 milijonov evrov.