Razpisne kategorije Zlate prakse 2013/14 so:

preproste ideje ali projekti s prebojnim rezultatom,

drzne, nove, drugačne, nore ideje ali pristopi,

dvig zavzetosti zaposlenih,

promocija in razvoj notranjega podjetništva in inovativnosti,

povezovanje (integracija) organizacijskih enot podjetja ter aktivacija in mobilizacija organizacijske energije,

prepoznaven razvoj organizacijske kulture,

uspešen in učinkovit interni marketing.

Preteklo leto so podjetja prijavila 16 zlatih praks. Simobil je na primer prijavil projekt vzpostavitve Simobilovih ključnih in vodstvenih kompetenc. Kompetenčni model je nastal skozi vrsto delavnic ter s sodelovanjem najvišjega vodstva in ključnimi potenciali. Ob vzpostavitvi modela je služba za razvoj in strateško upravljanje človeških virov poskrbela za prilagoditev orodja za merjenje vedenj in kompetenc, ki daje široko sliko o vedenjih sodelavcev, saj primerja njihove samoocene, oceno vodje in ocene sodelavcev iz ožjega tima, s katerimi največ sodelujejo. Prvi ambasadorji, ki skrbijo za prepoznavnost in razvoj kompetenc s strokovnega vidika, so vodje, ki morajo voditi z zgledom.

Med prijavljenimi zlatimi praksami v Zlati niti 2012 je bila sicer za najboljšo ocenjena praksa podjetja Aviat. Prijave v razpis Zlata praksa so mogoče do vključno 28. februarja. Prijavnica je na http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Zlata+praksa. jpš