Plaz ustavili betonski vodnjaki

Paz Slano blato nad Lokavcem se te dni premika počasneje, ker je naletel na betonske vodnjake za odvodnjavanje. »Geologi menijo, da je nujno odstraniti material nad vodnjaki, da jih plaz ne bi prekril, prav tako pa je treba očistiti drenažne sisteme, ki še niso uničeni. Če bi prišlo do zalitja, bi to povzročilo verižne premike po plazu navzdol. V tem primeru se bi lahko začela premikati še dodatnih 400.000 kubičnih metrov velika gmota,« je ocene geologov povzel poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito Ajdovščina Igor Benko. Edina rešitev sta trajna sanacija in redno vzdrževanje. Kdaj bo do tega prišlo, nihče ne ve. Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan je včeraj po ogledu plazu lahko obljubil le 56.000 evrov za nujna intervencijska dela.

Zaradi nedokončane sanacije plazišča so se v zadnjih mesecih povečale tudi razpoke na hišah na Gradišču nad Prvačino. Potem ko so osem let po sprožitvi plazu zgradili pilotno steno in zaustavili drsenje zemljišča, ki je grozilo dvajsetim hišam, pa so sedaj nevarnosti hiše na drugem koncu vasi. Vaščanka Jožica Majer pravi, da so razpoke vsak dan večje. »Sliši se pokanje, plombe, ki so jih postavili za kontrolo, odpadajo. Živimo v stresu,« je ogorčena Majerjeva.

Svoje naredil tudi žled

Geolog Boris Rijavec meni, da problem predstavljajo meteorne vode, ki se prosto razlivajo po plazu in ga namakajo. »Ob večjih padavinah lahko pride do novih premikov in s tem do večjih razpok na objektih. Zgodi se lahko, da bo treba prebivalce iz ogroženih hiš tudi preseliti. Za zdaj te nevarnosti ni,« meni Rijavec.

Nad Kobaridom pa je s strmega pobočja zdrsnilo okoli 200 kubičnih metrov materiala. Cesto so za prevoz že usposobili, zaradi čiščenja brežine pa jo bodo zapirali. Najnujnejša dela naj bi opravili v tednu dni. »Žled je podrl okoli 30 do 40 dreves s koreninami vred. Močno deževje je za vso to maso napravilo jezera, voda je pronicala v globino in zemlja se je začela premikati ter zasula cesto. Za vsak primer so uredili tudi interventno pot za osebna vozila,« je povedal Marjan Stres, poveljnik kobariškega občinskega štaba za civilno zaščito.