»Sodelovanje v Zlati niti in njegova kontinuiteta sta za podjetje izrednega pomena. Podjetju omogoča spremljanje rasti in napredka odnosov med zaposlenimi ter po drugi strani opozori na možne pomanjkljivosti na področju zadovoljstva sodelavcev v podjetju,« pravi Iztok Klančnik, direktor Hewlett-Packarda, ki letos drugič sodeluje v Zlati niti in se je uvrstil tudi med finaliste. Ob njem so v sedmerici srednje velikih podjetij še L-tek, Microsoft, Mikrografija, Novartis Pharma Srevices, Plinovodi in RCM. »Pridobljeni podatki, ki smo jih prejeli po analizi ankete Zlate niti, so za nas dober kazalnik zadovoljstva, odnosov in pripadnosti naši družbi. Ob upoštevanju rezultatov merjenja organizacijske klime, ki jo opravljamo vsako leto, so rezultati Zlate niti kot pika na i pri oblikovanju kadrovske strategije v podjetju.«

V HP v zadnjem času opažajo kontinuiran dvig zadovoljstva med zaposlenimi, saj so v minulih letih ogromno časa in različnih aktivnosti posvetili izboljšanju odnosov med zaposlenimi, ustrezni komunikaciji in sodelovanju med posameznimi oddelki. »Dobri rezultati Zlate niti so za nas pomembna potrditev, da smo na pravi poti pri doseganju zastavljenih ciljev. Naš cilj je, da ohranimo visoko stopnjo zadovoljstva tudi vnaprej, na vseh segmentih poslovanja,« poudarja Klančnik.

Ob napovedi, da bo 20. marca v Sloveniji Deiric McCann, strokovnjak za razvoj človeškega kapitala, prodaje in marketinga, nam je tudi Klančnik zaupal svoje mnenje o karizmatičnem vodji. »Karizmatični vodja zagotovo s svojo energijo pomembno vpliva na delo ekipe, na njeno motiviranost, predanost ciljem, sinhrono delovanje in pripadnost skupini. Rezultati dela takih ekip so praviloma boljši, sodelovanje med posamezniki je bolj povezano, in zato lahko skupina deluje kot eno.« Sicer pa mora po njegovem mnenju imeti vsak dober vodja v družbi jasne cilje in pričakovanja, ki jih deli s svojo ekipo. Za doseganje odličnih rezultatov sta potrebna drznost in razmišljanje »out of the box«.

V HP sta samostojnost in iznajdljivost nepogrešljiva člena za dobro in kakovostno opravljanje svojega dela. Družba spodbuja nenehno usposabljanje v sklopu različnih internih programov, prenos znanja poteka neprestano s tesnim, dnevnim medsebojnim sodelovanjem, mentorstvom ali na mednarodnih srečanjih.

Verjamemo v napovedi, da bo v prihodnje v IT zaposlovanje še naprej raslo. »Z ustvarjanjem novih priložnosti se trudimo, da se bo zaposlovanje v naši branži znova dvignilo. Menimo, da ima IT še veliko prostora za rast. Zavedamo se, da so se potrebe naših uporabnikov spremenile. Naš cilj vseeno ostaja nespremenjen. Še naprej se bomo posvečali razvijanju in implementaciji storitev in rešitev po meri naših uporabnikov, kar bo omogočilo povečanje zaposlovanja. Na kratko: HP je pripravljen na 'New style of IT'. »

Pripravljeni pa so tudi ves čas vračati lokalni skupnosti in prav v tem vidijo svoj vpliv na družbo. »Korporativno prostovoljstvo v naši družbi presega državne meje in skupaj pomagamo ob največjih svetovnih naravnih katastrofah. Izjemno aktivni smo tudi na lokalni ravni, saj prostovoljno sodelujemo v številnih humanitarnih akcijah. Na leto skupaj dosežemo več kot 2000 prostovoljskih ur.«