»Znanje je naša temeljna in nadvse cenjena vrednota. Bojim se, da se podjetja tega bistveno premalo zavedajo, čeprav večina govori o tem, da posel delajo ljudje in ne podjetja. Zato je nadvse pomembno, da vodje skrbijo za zaposlene, predvsem pa, da podjetja vlagajo v njihovo izpopolnjevanje, kar je pogoj za uspešno delo, karierni razvoj, zadovoljstvo zaposlenih in njihovo pripadnost,« razmišlja Branka Slinkar, direktorica podjetja Kompas Xnet, ki je tokrat vnovič med najboljšo sedmerico zaposlovalcev med malimi podjetji, kjer je bila sicer največja konkurenca. V Zlato nit 2013 se je namreč prijavilo 43 malih podjetij.

Kontinuiteta sodelovanja v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev je za podjetje pomembna, ker Zlata nit spremlja in ocenjuje vrednote, ki »so nam izjemnega pomena in nam je zato zelo blizu. Iz leta v leto želimo preveriti, če smo v primerjavi s preteklim letom kaj napredovali kljub težkim razmeram na trgu. Naša strateška usmeritev je, da se na področju informatike uveljavimo kot izraziti specialisti, s prepoznavnimi, cenjenimi strokovnjaki, ki gradijo ugled podjetja kot zaupanja vrednega partnerja, na katerega se stranka lahko zanese. Gradimo na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, odgovornosti.«

To je v tako majhni ekipi, kot je Kompas Xnet, ki ima 12 redno zaposlenih, zelo pomembno. Leto 2013 je bilo zanje izjemno naporno, saj je bilo treba v pridobivanje posla vlagati veliko več energije in časa kot pred leti. »Sicer pa smo na koncu leta imeli ob redno zaposlenih še dva pridna študenta in še nekaj zunanjih sodelavcev, ki so nam tudi zelo dragoceni. Dobiček ni ravno velik, a smo lahko zadovoljni. Na letošnje leto gledamo optimistično, načrtujemo dve, morda tri nove zaposlitve in upamo, da se bo udejanjilo nekaj projektov v tujini, kar bo omogočilo dodatne priložnosti za delo tako izkušenejšim informatikom kot tudi študentom, ki jih bodo z veseljem sprejeli v svojo sredino.

»Zanesljivo mora biti vodja svojim zaposlenim zgled, in to v vseh ozirih: po strokovnosti, občutku za ljudi, korektnosti in pravičnosti. Nekaj drznosti imamo v sebi vsi, ki smo se podali v podjetništvo, in tudi za razvoj podjetja je zagotovo potrebna. Mislim pa, da zaposleni, posebej v teh zaostrenih razmerah, ne želijo, da bi se vodje in vodstvo preveč poigravalo z usodo podjetja s posebej drznimi in tveganimi odločitvami.

Inovativnost, samostojnost in prenos znanja med zaposlenimi imajo nekako zapisano v »genih« Xneta, trdi Slinkarjeva. Že pri izbiri novih sodelavcev upoštevajo, da so željni znanja in se pripravljeni vedno znova učiti in izpopolnjevati. Ves čas uvajanja so deležni intenzivnega prenosa znanja. Sicer pa med zaposlenimi nenehno poteka odprta komunikacija, med seboj se ves čas posvetujejo, drug drugemu so zgled in spodbuda. Skratka, nikogar ni, ki ne bi bil pripravljen znanja deliti.

»Res se je informatika znašla že v vseh porah našega vsakdana. Vedno več bo tako imenovanih pametnih naprav, kar bo zagotovo zahtevalo več strokovnjakov, ki bodo povečanemu povpraševanju tudi kos. Bojim pa se, da trenutni odnos do znanja v Sloveniji ne govori ravno v prid temu. Zaradi varčevalnih ukrepov, ki so v zadnjih šestih letih skrčili izobraževalne proračune podjetij skoraj na ničlo, je nivo znanja žal precej nazadoval. Informatika pa se ves čas razvija in bomo ta razkorak zelo težko v kratkem času nadoknadili. Zato apeliram na vse, da vendarle najdejo nekaj sredstev in jih vložijo v razvoj kadrov. Skoraj ves čas so na voljo tudi razpisi za sofinanciranje izobraževanja iz evropskih skladov.«