Zadruga bi jim olajšala delo

»Občina ne sme ustanoviti zadruge. Načrtujemo in upamo pa, da bo pri ustanavljanju zadruge pomagal nekdo, ki se je s to dejavnostjo že ukvarjal,« pojasnjuje kočevska podžupanja Lili Štefanič. Z ustanovitvijo zadruge bi namreč množici ljudi, ki na Kočevskem pridelujejo in predelujejo hrano, omogočili dokaj enostaven način prodaje: pridelovalci in predelovalci bi dobili plačilo, zadruga pa bi prevzela breme prodaje in upoštevanja zakonskih predpisov. Glavni razlog, da kočevski pridelovalci do sedaj praviloma niso prodajali izdelkov, tiči ravno v zakonski strogosti in bojazni pred tržnimi in davčnimi inšpektorji. »Glavni cilj je spodbuditi pridelovalce in predelovalce, ki doma že imajo kakovostne izdelke, da te prodajo,« razlaga Lili Štefanič in dodaja, da pripravljajo več delavnic, s katerimi bi domačine spodbudili h kmetovanju in prodaji pridelkov, obenem pa jih informirali in usposabljali.

Doma pridelano hrano in druge izdelke bodo Kočevarji – ko bo zadruga ustanovljena – lahko kupili v stavbi, ki ji pravijo Likovni salon. Pred pol stoletja so v njej že prodajali mleko, jajca in zelenjavo, a je stavba zaradi selitve dejavnosti likovnikov in množice razstav kasneje dobila ime Likovni salon. Občina stavbe ne bo rušila, kot je načrtovala še pred dvema letoma, ampak zgolj obnovila. Pri tem bo upoštevala idejno zasnovo domačih arhitektov, združenih v komisijo za urbanizem in arhitekturo. Ti – med njimi sta na primer Mateja Dekleva in Zvonka Korošac – so zaradi zgodovinskega in arhitekturnega pomena močno nasprotovali rušenju stavbe in dosegli, da je občina nazadnje opustila prvotno idejno zasnovo in sledila njihovi.

Skoraj 280.000 evrov vreden projekt

Tudi zato se je obnova stavbe zavlekla za skoraj eno leto. Likovni salon oziroma tržnica bo imela le nekoliko drugačno podobo, največja razlika bo v vgrajenem dvigalu in večjih oknih. Sicer pa bo občina do konca maja obnovila kanalizacijski in vodovodni sistem, stavbo priključila na mestno daljinsko ogrevanje na lesno biomaso ter uredila skladišče. Obenem bo uredila zdaj že nevarno stopnišče do stavbe in bližnje brežine. Preureditev likovnega salona v tržnico je del 278.000 evrov vrednega projekta Tržni dan, za katerega je občina dobila 60.000 evrov iz programa Leader.