Pred koncem leta prodaja delnic Mercatorja, Melamina in Premogovnika Velenje, kar 16-milijonski odpis obveznosti do bank upnic in za konec še prodaja kronskega dragulja, Hotelov Bernardin. To je v grobem predlog poenostavljene prisilne poravnave NFD Holdinga, v katerem bi upnikom v treh letih vrnili 50 od 66 milijonov evrov dolgov.

Če bodo banke in dovolj ostalih upnikov prižgali zeleno luč zadnjemu poskusu sanacije, bo to pomenilo dostojno slovo finančnega holdinga, ki ga je dolga leta obvladoval Stanislav Valant. NFD Holding v nasprotju z nekaterimi drugimi ne bi končal v stečaju, kjer bi (raz)prodajali pomembne naložbe, temveč bi jih postopoma prodajali do konca leta 2016. Takrat naj bi NFD Holdingu po napovedih ostalo nekaj več kot dva milijona evrov presežnih sredstev, ki bi jih lahko razdelil med delničarje: Savo, propadla Maksimo Invest in Finetol, Abanko Vipo ter tudi Valanta.

Še prej bo morala uprava NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca prepričati največje banke upnice in tudi najmanj 30 (od 60) upnikov z nezavarovanimi terjatvami. Čeprav imajo ti večinoma za le nekaj sto ali nekaj tisoč evrov terjatev, bi lahko veliko težavo predstavljal ponujeni znesek. V NFD Holdingu so jim namreč obljubili le 10-odstotno poplačilo v treh letih. Potrebnih 1,7 milijona evrov sredstev bi sicer dobili s presežkom izkupička pri prodaji Hotelov Bernardin. Če bi NFD Holding končal v stečaju, pa bi po napovedih uprave dobili manj, če sploh kaj.

Kljub temu bodo glavno breme finančne sanacije NFD Holdinga nosile Abanka Vipa, Nova KBM, Gorenjska banka, Banka Celje, Probanka in Sava. Tem trenutno dolguje kar okoli 66 milijonov evrov. Z daleč najvišjim, 18-milijonskim zahtevkom je v poenostavljeni prisilni poravnavi obtičala Sava. Toda njene terjatve presegajo vrednost zastavljenega premoženja in bi jih moral NFD Holding v celoti poplačati. Pri Banki Celje je povsem nasprotno. Njena 16-milijonska terjatev je zavarovana z delnicami Mercatorja, Premogovnika Velenje, Polzele, Maksime Investa in deleža v NFD, ki so vredni polovico manj. V Banki Celje bodo torej izgubili od sedem do osem milijonov evrov.

Da bi poplačali bančna posojila, bo morala uprava NFD Holdinga med postopkom prodati številne finančne naložbe, a bo morala izboriti dovolj visoko kupnino. Po trenutnem predlogu bi dobrih 41 odstotkov Melamina prodali za 5,2 milijona evrov, nekaj manj kot odstotek Mercatorja za 2,27 milijona evrov (82 evrov na delnico), 3,5 odstotka Premogovnika Velenje za skoraj dva milijona evrov, 49 odstotkov NFD za 1,4 milijona evrov in najpomembneje – 66 odstotkov Hotelov Bernardin za več kot 40 milijonov evrov.

Spomnimo, da je Kraševec aprila lani dosegel dogovor z nekaterimi bankami in Savo, po katerem bi v kapital NFD Holdinga pretvorili za devet milijonov evrov posojil in si s tem zagotovili 90 odstotkov lastništva. Takšni sanaciji je kasneje prižgala rdečo luč Banka Slovenije.