Pred OŠ Šmartno v Tuhinju je šolski kombi, registriran za osem oseb, odpeljal proti Rakitovcu dvanajst šolarjev. Štiri je voznik naložil kar v prtljažni prostor brez sedežev in varnostnih pasov. Seveda so njihovi starši vzkipeli in zahtevali takojšnje ukrepe. A čeprav se je zgodil v začetku novembra, občinski svetniki pa so o njem razpravljali na obeh letošnjih sejah občinskega sveta, dogodek še ni pozabljen. Ker odmevajo tudi domnevne kasnejše nepravilnosti, bodo o epilogu in ugotovitvah občinske uprave, da nepravilnosti ne zadostujejo za prekinitev pogodbe s Šolskim servisom, po počitnicah na skupnem sestanku na šoli znova razpravljali tudi starši.

Tretjina šolarjev se vozi v šolo

V občini Kamnik se v šolo vozi slaba tretjina oziroma 785 od skupno 2497 učencev, kar je za občino velik finančni zalogaj. V tem letu so za šolske prevoze odmerili 524.000 proračunskih evrov, na javnih razpisih pa izbrali praviloma najcenejše ponudnike. To je v nekaterih okoljih, kjer so bili več let navajeni na lokalne prevoznike, povzročilo precej nejevolje, starši šolarjev pa so začeli nove prevoznike opazovati z veliko bolj kritičnim pogledom kot prej domače.

Na relaciji Šmartno–Rakitovec se je zapletlo že na začetku šolskega leta. Zaradi revizije razpisa je novi prevoznik Šolski servis začel prevoze z več kot dvomesečno zamudo in ga nedopustno polomil kar prvi dan, ko je v kombi naložil štiri šolarje preveč. Razburjeni starši so o nezaslišanem dogodku takoj obvestili vodstvo OŠ Šmartno v Tuhinju. To je še isti dan o nepravilnostih seznanilo občino Kamnik in policijsko postajo. Župan in občinska uprava pa sta si za razjasnitev dogodkov vzela več časa in se, kot jima je kasneje očitalo kar nekaj svetnikov, reševanja izjemno občutljive problematike lotila prepočasi, nestrokovno in neprimerno. Pogodbe s prevoznikom namreč niso prekinili niti, ko je nadomestni voznik Šolskega servisa vozil brez kartice v tahografu. Starše pa naj bi dodatno prizadela tudi prelomljena obljuba, da voznik, ki je prevažal otroke v prtljažniku, na tej progi ne bo več vozil.

Pobudnica razprave, svetnica Ana Marija Suhoveršnik, je na seji občinskega sveta opozorila, da je voznik že prvi dan grobo prekršil več zakonov, prevozno pogodbo, izigral naročnika, izgubil zaupanje staršev in ogrozil varnost otrok. Dejstvo, da je voznik priznal nesprejemljivo in obsojanja vredno dejanje, pa je za njo dovolj, da zahteva ukrepe zoper voznika in prevoznika.

Na občini izrekli le opozorilo

Poleg šole so svoje delo hitro opravili tudi policisti, ki so spisali plačilne naloge. Da so se nepravilnosti kopičile še naprej, naj bi občinsko upravo in župana opozorili tako starši kot svetniki, ki so na prvi letošnji seji od njiju zahtevali, da še enkrat preučita možnosti za prekinitev pogodbe s Šolskim servisom. Več svetnikov je zahtevalo tudi, da med razpisne pogoje ponovno vnesejo izpuščeno zahtevo o štirikolesnem pogonu vseh šolskih prevoznih sredstev, složno pa so podprli poostritev nadzora nad šolskimi prevozi, saj naj bi se nepravilnosti dogajale že v preteklosti.

Na občinski upravi pojasnjujejo, da so po obvestilu staršev in šole v skladu s pogodbo prevoznika pozvali, da pogodbeno storitev takoj prilagodi naročnikovim zahtevam in pogojem iz razpisne dokumentacije, saj bodo sicer prisiljeni pogodbo razdreti. A kot navajajo, kršitev, zaradi katerih bi pogodbo razdrli, niso ugotovili, prav tako naj bi bila po njihovem mnenju neutemeljena tudi zahteva po unovčenju bančne garancije. Janez Veršnjak iz Šolskega servisa na naša vprašanja sprva ni odgovoril, saj meni, da so vprašanja zastavljena preveč politično in premalo strokovno; kasneje pa je vendarle dodal, da so dogodki že zdavnaj preseženi. »Voznik, ki je storil omenjeni prekršek, je plačal kazen, poleg tega smo ga zamenjali, občina pa nam je izrekla opozorilo. Vse to se je zgodilo že novembra. Od takrat nam nihče ne more očitati nobenega prekrška več,« je zapisal Veršnjak. Na seji občinskega sveta pa je predstavnik Šolskega servisa svetnikom med drugim dejal tudi, da je njihov voznik, ki je prevažal šolarje v prtljažnem prostoru, le »podlegel provokacijam in odpeljal več otrok«.

Sestanek s starši po počitnicah

Da dogodek še ni pozabljen in je pritožb še nekaj, nakazuje tudi napovedan sestanek s starši šolarjev, ki so ga na OŠ Šmartno zaradi žleda in počitnic prestavili na čas po počitnicah. Poleg pritožbe dveh staršev, da prevoznik zjutraj ni prišel po otroke in so jih morali v šolo peljati sami, naj bi imeli po besedah Ane Marije Suhoveršnik tudi pritožbo starša, da njegove deklice prevoznik ne pripelje do vasi, kjer živi. Ker naj bi jo odlagal eno vas prej, mora punčka čez gozd do doma pešačiti kar sama.

Na občini Kamnik zatrjujejo, da so v v tem letu prejeli le eno novo pritožbo, in sicer zaradi zamude. Po preučitvi dogodka pa so znova ugotovili, da tudi zamuda ne sodi med kršitve pogodbenih obveznosti. So pa, nadaljujejo, prejeli tudi več pohval zadovoljnih staršev, ki menijo, da je za otroke v tem šolskem letu bolje poskrbljeno. In kot pravijo, bodo še ta mesec s sodelovanjem občinskih redarjev in policije uresničili sklep občinskega sveta, da naj občinska uprava poostri in zagotovi pogost nadzor nad vsemi prevozniki šolskih otrok.