Vse je kazalo, da se bo Mariborčanki Mihaeli Kolarič načrt po menjavi stanovanja izpeljal sanjsko. Nepremičninski agent ji je namreč namignil, da se bo na trgu v kratkem pojavila »ena super zadeva«. In sicer pet stanovanj v prenovljeni vili na elitni lokaciji v Neratovi ulici ob Tomšičevem drevoredu.

Stanovanje je Kolaričeva od podjetja Timco Consulting kupila leta 2011. Prej je preverila podatke v zemljiški knjigi in stanje je bilo brezhibno. »Seveda sem direktorja Zlatka Krajnčiča vprašala tudi po gradbenem in uporabnem dovoljenju. Pojasnil mi je, da je bila izvedena le adaptacija hiše znotraj obstoječih gabaritov in zato teh dovoljenj ni bilo treba pridobiti,« se spominja Kolaričeva.

Šokantna pošta v nabiralniku

Podobno brezskrbni so šli v posel še štirje drugi kupci. Timco Consultingu so odšteli skupaj približno 850.000 evrov in se vpisali v zemljiško knjigo. Več mesec kasneje pa je sledil šok. Prejeli so uradno pošto, iz katere izhaja, da je Krajnčič dobrega pol leta, preden je prodal stanovanja, od gradbenega inšpektorja Stipana Mudražije prejel odločbo. V njej inšpektor ugotavlja, da je investitor na objektu izvedel nelegalne gradbene posege brez gradbenega dovoljenja, ki bi ga moral pridobiti.

Mudražija je v odločbi prepovedal Timco Consultingu prodajo nepremičnine, spremembe vpisov v zemljiški knjigi in razpolaganje z nepremičnino ter mu naložil, da nadgrajeno hišo povrne v prvotno stanje. Ključne poteze, ki mu jo nalaga zakonodaja, pa Mudražija ni opravil. Svojo odločbo o izrečenem inšpekcijskemu ukrepu bi moral, v skladu z veljavnimi predpisi nemudoma poslati pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo in prepoved prodaje. Tega pa ni storil.

Kolaričeva pokaže neuradni zapisnik pogovora med odvetnikom Petrom Surićem in Mudražijo. Iz njega izhaja, da inšpektor najverjetneje ni poslal odločbe sodišču zato, ker mu je Krajnčič zagotovil, da bo upošteval vsa določila in prepovedi. Česar pa zatem ni storil.

Preverili smo, kako v vodstvu inšpektorata za promet, energetiko in prostor utemeljujejo protipravno potezo mariborskega inšpektorja. »Dejstvo je, da tedaj odločba ni bila posredovana na zemljiško knjigo,« ugotavljajo, nato skušajo z molkom braniti sporno ravnanje Mudražije.

Vodstvo inšpektorata preslišalo neprijetna vprašanja

Na vprašanje, zakaj odločbe ni poslal na zemljiško knjigo, niso odgovorili. Izognili so se tudi odgovoru, ali lahko gradbeni inšpektor po svoji presoji odloča, v katerih primerih bo odločbo za vknjižbo plomb zaradi nelegalne gradnje poslal sodišču. Manjka pojasnilo, ali bi lahko Timco Consulting legalno prodal nepremičnino, če bi bila v zemljiški knjigi zabeležena plomba. In ne nazadnje so preslišali še vprašanje, kakšna je v zgodbi odgovornost pristojnega gradbenega inšpektorja. »Prepovedi, izrečene z odločbo, bi moral investitor spoštovati, četudi niso bile vnesene v zemljiško knjigo,« pravijo in dodajo, da o zapisniku pogovora med inšpektorjem in odvetnikom ne vedo nič.

»Če bi gradbeni inšpektor svojo odločbo poslal na sodišče, bi bila v času mojega nakupa v zemljiški knjigi vpisana plomba, ki bi nas obvarovala pred nakupom črnogradnje,« je ogorčena Kolaričeva.

Kasneje je inšpektor izdal izvršbo, ki je marca 2013 postala pravnomočna. A Krajnčič je ne izpolni, saj je niti ne more, ker je nepremičnino prodal in ni več njen lastnik. Breme te izvršbe je zdaj doletelo nove lastnike, ki so v dobri veri kupili stanovanja in o kakšni črni gradnji niso vedeli ničesar. »Poleg pravnih ima nepremičnina tudi številne stvarne napake; stene pokajo, streha zamaka, izolacija ni ustrezna, statika in protipotresna varnost hiše sta vprašljivi,« našteva Kolaričeva.

Zaradi zapleta je vložila odškodninske tožbe in sprožila kazenski pregon zoper Krajnčiča. »Skrbi nas, kako se bo zadeva iztekla, saj Timco Consulting in Krajnčič že nekaj časa pospešeno prodajata svoje premoženje, zato imamo občutek, da se tako skušajo izogniti plačilu odškodnin,« predvideva Kolaričeva.

Vsi očitki Kolaričeve so povsem neresnični, so v Timco Consultingu zapisali v svojem odgovoru. Po njihovih besedah pred prenovo niso pridobili gradbenega dovoljenja, ker so napačno domnevali, da ga ne potrebujejo. Kasneje so pridobili gradbena dovoljenja za nekatere posege, ne pa za vse. Enega izmed manjkajočih dovoljenj v naknadnem postopku legalizacije niso mogli pridobiti zato, ker niso pridobili soglasja vseh etažnih lastnikov. »Zaradi lastnih (protipravnih) interesov škodi tudi preostalim trem etažnim lastnikom,« v Timco Consultingu odgovornost prelagajo na Kolaričevo.