KPK je že pred časom v poročilu, ki sicer še ni bilo javno objavljeno, ugotovila nezakonito preskakovanje čakalnih vrst v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, ki naj ne bi bilo omejeno na posamezne zdravnike, ampak naj bi bilo sistemske narave. Zdravniki v tamkajšnji bolnišnici naj bi sami odločali o čakalnih vrstah za operacije kolka in kolena. Prednost naj bi dajali tistim, ki so na pregled prej prišli k njim v zasebne zavode.

Za preučitev ugotovitev KPK so v bolnišnici Valdoltra na pobudo vršilca dolžnosti direktorja Radoslava Marčana imenovali komisijo z namenom preučitve očitkov KPK. "Na podlagi obsežne analize zbranega gradiva s poudarkom na navzkrižni in elektronski obdelavi in preverjanju podatkov so člani komisije ugotovili v poročilu KPK številne nepravilnosti in zmote, ki izvirajo večinoma iz napak metodološke in vsebinske narave," so danes sporočili iz bolnišnice.

Valdoltra: Število pregledov in posegov je bilo višje

Po mnenju komisije je KPK svoje ugotovitve tako podala brez natančnega poznavanja delovanja javne zdravstvene mreže in brez pregleda vseh zakonskih podlag za delovanje javnih zavodov, zaradi navedenih napak pa so številni zaključki v neutemeljeni in neresnični.

Tako je število pregledov in posegov, ki jih navaja protikorupcijska komisija, napačno oz. je bilo bistveno višje od navedb KPK. Ob tem v Valdotri poudarjajo, da so KPK posredovali vse zahtevane podatke. Prav tako po njihovem ni resnična trditev KPK o lažnem poročanju o čakalnih dobah.

V ortopedski bolnišnici kot nepravilne zavračajo tudi trditve o nepravilnostih pri vpisovanju v čakalno vrsto.

Glede trditve, da so bili pacienti iz zasebnih ambulant operacije deležni približno dvakrat hitreje kot pacienti iz javnih ambulant, v Valdoltri denimo navajajo, da je KPK zmotno izenačila dve vrsti napotitev. Po njihovih trditvah ne drži niti, da zdravniki, ki izvajajo zunanjo ambulanto v posameznem zdravilišču, pogosto operirane paciente napotijo na rehabilitacijo prav v to zdravilišče.

Zavračajo očitke o različno hitri obravnavi pacientov

Pred napotitvijo bolnika v rehabilitacijsko ustanovo je namreč potrebna obravnava pri imenovanem zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kamor ga v odločanje napoti osebni izbrani zdravnik. O obsegu rehabilitacije in izvajalcu odloča ZZZS, pri čemer je izbira rehabilitacijske ustanove pravica bolnika, pojasnjujejo.

V Valdoltri zavračajo tudi trditve o različno hitri obravnavi pacientov. "Iz ugotovitev ni razvidno, na podlagi katere analize je KPK nesporno ugotovila, da čakanje oz. prednostna obravnava ni pogojena z razlogi medicinske narave," so dodali.

Podrobnejšo analizo ugotovitev komisije je bolnišnica objavila na svoji spletni strani.