»Doslej se je plaz premaknil že za skoraj 18 metrov. Grozi nevarnost, da bi drseči material prekril vodnjake, ki odvajajo vodo s plazu. Če ne bo takojšnje sanacije, se lahko ob obilnih padavinah sproži pod vodnjaki okoli 400.000 kubičnih metrov velika gmota,« je zaskrbljen Igor Benko, poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito iz Ajdovščine, ki budno na terenu in prek spletne kamere spremlja dogajanje na plazu. »Vodnjaki trenutno zadržujejo ogromno maso. Ogroženi so objekti na plazu, nikakor pa ne stanovanjske hiše pod njim. Struga potoka skozi Lokavec je dovolj velika, da bi ves material odneslo naprej proti Hublju in Vipavi. V tem primeru bi bila zaradi poplav ogrožena Ajdovščina in del zgornje Vipavske doline,« razlaga Benko in poudarja, da je zaradi ponovnih premikov prišlo predvsem zaradi velike količine padavin, nikoli dokončane sanacije in nevzdrževanja plazišča.

Plaz so si te dni ogledali strokovnjaki. Med prvimi ukrepi omenjajo drenažo, ki bi pospešila odtekanje vode s celotnega plazu, v katerem je po ocenah kar 1,5 milijona kubičnih metrov materiala. »Premikanje plazu je v zgornjem delu že uničilo del odvodnjavanja. Poleg vodnjakov je ogrožena tudi pregrada, ki je bila zgrajena le do ene tretjine. Doslej je bilo v sanacijo plazu in vodotokov vloženih že devet milijonov evrov. Koliko denarja bi potrebovali za najnujnejša dela, je težko oceniti. Menim, da vsaj 10 milijonov evrov. Za dokončno sanacijo pa veliko več, saj bi morali zgraditi dodatne vodnjake, dokončati pregrado, urediti globoko drenažo in na koncu območje pogozditi. Seveda pa je treba območje plazu z objekti vred redno vzdrževati.«

Naj spomnimo, da se je plaz Slano blato po sto letih mirovanja sprožil leta 2000, kmalu po tragediji v Logu pod Mangartom, in takrat ogrozil naselje Lokavec ter celotno infrastrukturo v dolini. Delna sanacija plazu je potekala do leta 2009, ko so uredili tudi strugo potoka pod plazom. Nekaj težav je bilo leta 2008, ko je na območju plazu pod Čavnom zaradi obilnega deževja v celem letu padlo kar 1650 litrov dežja na kubični meter (samo decembra 200 litrov), in takrat je kazalo, da bo vsa sanacija zaman.