In so se odločili, da komunalno omrežje industrijske cone enostavno odklopijo od javnega kanalizacijskega omrežja. Meritve so pokazale, da je vsebnost cinka močno upadla in je zdaj krepko pod dovoljeno mejo. A problem še zdaleč ni rešen, saj svinjarija z ogromnimi količinami cinka zdaj teče neposredno v Savo, in to tik ob enem najlepših kampov v državi – Šobcu. Krajani Lesc so ogorčeni in že poldrugo leto opozarjajo občino na nedopustno onesnaževanje na eni strani ter mižanje na obe očesi na drugi. Občina je po pritiskih krajanov in nekaterih občinskih svetnikov skupaj s komunalnim podjetjem bolj ali manj ugotovila, katero od podjetij je potencialni onesnaževalec, a tudi to ni v ničemer pomagalo rešiti težave. Podjetje CMC še vedno odvaja odpadne vode prek sicer lastne čistilne naprave v Savo, a meritev, kakšna voda teče v reko, ne opravlja nihče. Dogovori s podjetji o prenosu industrijskega kanalizacijskega omrežja na občino in s tem v upravljanje Komunali Radovljica so prav tako bolj ali manj neuspešni. »Kapital v Lescah močno zmaguje nad javnim interesom in prizadevanji krajanov za čisto okolje. Na občini se ves čas izmotavajo, češ da bi ukrepali, pa niso pristojni. To ni res! Že dve leti poslušamo obljube, kako bodo zadevo rešili in kako bi več morala narediti okoljska inšpekcija, na terenu pa se ne premakne prav ničesar,« je ogorčen eden od krajanov Lesc, katerega ime hranimo v uredništvu.

Na občini Radovljica odgovarjajo, da se neuspešno dogovarjajo s potencialnim onesnaževalcem, in prst usmerjajo tudi v domnevno neučinkovito inšpekcijo. »Občina je v sodelovanju s Komunalo Radovljica poskušala doseči dogovor s podjetjem CMC kot možnim povzročiteljem izpustov neustrezne odpadne vode v javni kanalizacijski sistem, da bi s Komunalo sklenilo individualno pogodbo o izvajanju storitev. Na tej podlagi bi Komunala lahko spremljala in nadzirala delovanje njihove individualne industrijske čistilne naprave. Kljub več sestankom župana, občinske uprave in Komunale Radovljica s potencialnim onesnaževalcem nismo mogli doseči dogovora,« je povedala vodja županovega kabineta Manca Šetina Miklič. Nedvoumnega dokaza, da je onesnaževalec res podjetje CMC, občina sicer nima, a zdaj so vsa podjetja, razen omenjenega, priklopljena na javno omrežje in težav z onesnaževanjem na centralni čistilni napravi ni. »S tem začasnim ukrepom je komunala seznanila tudi pristojno okoljsko inšpekcijo, prav tako s podatki o padcu vsebnosti cinka po izklopu iz javnega omrežja. Okoljska inšpekcija ima pooblastila, da na mestu samem preveri emisije možnih onesnaževalcev in izreče ustrezne ukrepe, zato pričakujemo, da bo ta problem onesnaževanja rešila v okviru svojih pristojnosti,« je še dodala Manca Šetina Milič.