Cevarji sodijo med tiste poklice, ki jih je na trgu tako malo, da si jih podjetja med seboj dobesedno kradejo, povpraševanje po njih pa narašča. V evidenci Zavoda RS za zaposlovanje je mogoče tako vsak dan najti nekaj prostih delovnih mest. Četudi gre pri delodajalcih za zelo zaželen poklic, v Sloveniji tovrstnega poklicnega izobraževanja v sklopu formalnega izobraževanja sploh ni.

V Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Maribor so se v iskanje rešitev za ta deficitarni poklic aktivno vključili pred nekaj meseci. V sodelovanju s Šolskim centrom Maribor in predstavniki podjetja Hidromont so oblikovali program, ki omogoča, da se brezposelni v nekajmesečnem izobraževanju in usposabljanju pripravijo za nov poklic.

Prvi dnevi z mentorjem

V prvem izobraževalnem ciklusu so usposabljali dvanajst cevark in cevarjev, devet jih je izobraževanje uspešno končalo, nekaj od njih se jih je zaposlilo tudi v Hidromontu, ki pa večino dela opravlja v tujini, v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem. Cevar vedno dela v skupini, saj sta ob njem še pomočnik in varilec. Cevar mora imeti dobro prostorsko predstavo, saj vsa dela, kot na primer posamezni deli cevovodov, sploh pa cevovodi manjših dimenzij, niso narisana. Mora tudi znati izračunati poševnine različnih kotov cevi in cevnih kolen, torej mora poznati osnove trigonometrije.

»Cevarjem, ki so uspešno končali šolanje in so se zaposlili pri nas, smo zagotovili mentorje. Oseba, ki jo to delo veseli, ker mu je tehnika blizu in zna brati načrte in izometrijo ter ima sposobnost prostorske predstavljivosti in orientacije, lahko že v slabih štirih mesecih dela samostojno, vendar je lahko zares vrhunski cevar šele po dveh letih nabiranja izkušenj. Naši naročniki nam poročajo, da so naši cevarji izjemni delavci, ne le delavni, pač pa strokovno dobro podkovani in zelo natančni. Zato so tudi zelo iskani in ne zgodi se tako redko, da se odločijo za delodajalca, ki jim ponudi boljšo plačo,« je pojasnil Andrija Radoš, tehnični vodja v podjetju Hidromont industrijska montaža, ki ves čas tudi osebno spremlja usposabljanje bodočih cevarjev.

Program cevar, ki dela v industriji, obsega 180 ur, od tega sta dve tretjini praktičnega usposabljanja, je vpisan v register zunanjih izvajalcev programov Zavoda RS za zaposlovanje, prizadevajo pa si tudi, da bi bil v registru nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V izobraževanje vključijo vnaprej izbrane brezposelne s končano osnovno šolo ali nižjim poklicnim izobraževanjem, pri katerih svetovalci zavoda ugotovijo, da bi jih to delo res lahko veselilo, so to delo fizično tudi sposobni opravljati, imajo torej tudi prostorsko predstavljivost in orientacijo. Med izobraževanjem, ki poteka trikrat do petkrat na teden, pridobijo teoretično in praktično znanje s področja poznavanja načrtov, merjenja, izračunov kotov rezanja obdelave in montaže cevnih vodov ter varstva pri delu.

Do zaposlitve v nekaj tednih

»Predhodni temeljit pogovor in preizkus potencialnih ljudi za izobraževanje za nov poklic je novost na področju vključevanja brezposelnih v programe izobraževanja za potrebe trga dela. Na OS Maribor smo ga vpeljali potem, ko smo zaključili model Good News, ki smo ga razvili skupaj z Avstrijci. Ta znanja smo prenesli v izobraževalni center zavoda, kjer smo usposobili svetovalce za izvajanje novega modela motiviranja brezposelnih za poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje,« je pojasnila mag. Vlasta Stojak.

»Vsi kandidati, ki so program cevar uspešno končali, so zaposlitev dobili v nekaj tednih,« je dodala Mirjana Zgaga, svetovalka generalne direktorice zavoda. Sicer pa so tudi na trgu dela, kjer je zaposlitev za nedoločen čas vse manj, postali bolj konkurenčni, samozavestni in lažje zaposljivi. Program se po njenem mnenju izkazuje za zelo uspešnega in zelo iskanega, novo skupino pa so začeli izobraževati že jeseni lani. Zavod financira program v celoti.