Za sodelovanje v sedmem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev, Zlata nit 2013, se je odločilo 86 podjetij, med katerimi prevladujejo mala podjetja, že tradicionalno pa je najmanj velikih podjetij. Tako smo izmed 43 malih, 29 srednje velikih in 14 velikih podjetij te dni iz vsake velikostne kategorije izbrali po sedem finalistov, kar pomeni, da je bila konkurenca med malimi podjetji največja.

V najboljšo sedmerico podjetij z do 50 zaposlenimi so se po uspešnosti poslovanja, ki pomeni 20 odstotkov skupne ocene, ter po rezultatih ankete o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo anonimno izpolnijo zaposleni in pomeni 80 odstotkov skupne ocene, uvrstila podjetja Hair Beauty, Intera, Kompas Xnet, List, Lotrič, Proevent in Trgotur. V primerjavi z zadnjimi nekaj leti torej kljub velikemu številu tokrat na novo prijavljenih malih podjetij bistvenih sprememb med finalisti ni, saj je novinec le Trgotur, ki sicer v Zlati niti sodeluje drugič.

Med srednje velikimi največ novincev

Med sedem srednje velikih podjetij, med njimi tri delujejo na področju informacijskih tehnologij, je največ novincev, saj so se v najboljšo sedmerico prvič uvrstili Hewlett Packard, gazele L-Tek, Mikrografija in RCM ter Novartis, ki prvič sodeluje v izboru Zlata nit. Redno pa se med finaliste uvrščata Microsoft in Plinovodi.

Kot je pred časom pojasnila Tanja Ljubi iz šentjernejskega L-Teka, želijo imeti v podjetju z več kot 80 zaposlenimi jasno sliko o počutju svojih sodelavcev. Primerjava z rezultati ankete Zlate niti 2011 jim bo že lahko pokazala, ali so pri vodenju in razvoju zaposlenih na pravi poti in kaj morajo še izboljšati. »Le na temelju jasne slike lahko zagotovimo take delovne razmere, da bodo sodelavci kar najbolj zavzeti,« je poudarila. Tokrat se je v izbor Zlata nit prijavilo več kot 20 gazel.

»Sodelavci v družbi HP smo izredno motivirani za doseganje rezultatov. Sodelovanje med posameznimi oddelki je zato zelo pomembno. Dobro sodelovanje lahko zagotovimo samo z odkrito komunikacijo, razumevanjem in timskim delom. Projektov se lotimo premišljeno in vanje vključimo vse, ki lahko pripomorejo k uspehu. Vsak nov uspeh, vsaka nova zmaga nam daje novo energijo in gradi zmagovito miselnost,« je na vprašanje, kako zmagovito miselnost vnašajo v lastno delovno sredino, med drugim dejala Špela Bernhard.

Športni duh v podjetju

Pri sodelavcih spodbujajo vztrajnost, motiviranost in predanost, ki so značilne tudi za športnike. »Šport in posel sta si v osnovi zelo podobna. Za uspeh na obeh področjih potrebujemo jasne cilje, dober in motiviran tim, odlično vodenje in odprto komunikacijo. Težko delo in predanost ciljem zagotovo pripeljeta do uspeha.«

Med velikimi podjetji so se med finaliste uvrstila podjetja Adria Mobil, Droga Kolinska, Lekarna Ljubljana, McDonald's Slovenija, Simobil, SRC in Steklarna Hrastnik. Prvič je med finalisti Droga Kolinska, članica skupine Atlantic Grupa, ki sicer v Zlati niti sodeluje drugič, medtem ko sta izmed njih naziv najboljšega zaposlovalca že dobila Adria Mobil (Zlata nit 2011) in Simobil (Zlata nit 2009 in 2010).

»Ko smo izvedeli, da je Droga Kolinska, Atlanticovo podjetje v Sloveniji, uvrščena med finaliste, nas je to iskreno razveselilo. To doživljamo kot potrditev močnega prizadevanja ter dobro načrtovanih in izpeljanih integracijskih aktivnosti po akviziciji. S svojim dobrim poslovanjem dokazujemo, da nam je uspelo. Uvrstitev med finaliste Zlate niti je še ena potrditev, da smo zelo dobro izpeljali tudi 'mehki del' združitve, ne samo poslovnega,« je poudarila Suzana Bagari iz Droge Kolinske.

»Sonce – strast, gora – odgovornost, val – inovativnost. Iz teh elementov je sestavljen tudi logotip Atlantic Grupe. Na tak način vzdržujemo in krepimo zmagovalno miselnost v podjetju. Vse te lastnosti, ki jih gojimo v Atlantic Grupi, so zanesljivo tudi lastnosti športnikov. Brez strasti, odgovornosti in inovativnosti ne moreš priti do cilja, kaj šele osvojiti odličja. Odličnost pa je tudi eden izmed naših korporativnih ciljev. Istovrstnost vrednot zaposlenih v Atlantic Grupi in vrhunskih športnikov potrjujemo tudi s tem, da sponzorsko podpiramo vrhunski šport.«

Dobre prakse

Predstavitve podjetij in njihovih dobrih praks bodo sledile štiri zaporedne sobote, od 22. februarja do 15. marca, izbor najboljših zaposlovalcev med njimi pa bo v četrtek, 20. marca.

Med vsemi prijavljenimi podjetji v Zlato nit 2013 jih ima največ sedež podjetja v osrednji Sloveniji, saj je takih kar 51, iz Gorenjske jih je šest, iz notranjsko-primorske regije prav tako šest, po sedem jih ima sedež v dravsko-pomurski regiji in na Koroškem ter v dolenjsko-posavski regiji, v savinjsko-zasavski regiji pa devet. Prevlada osrednje Slovenije je torej kar občutna.

Letos je anketo o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo izpolnilo 6413 zaposlenih, od tega 3688 v velikih podjetjih, 1931 v srednje velikih podjetjih in 794 v malih, v vseh sedmih letih, kolikor že poteka Dnevnikov zbor najboljših zaposlovalcev, pa je anketo izpolnilo 54.537 zaposlenih. Zaposleni sicer ocenjujejo 39 trditev, ki so razvrščene v sedem tematskih sklopov, kot so temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost okolja ter osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih podjetju. Trditve ocenjujejo z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 najnižjo oceno, 5 pa najvišjo.

Od vseh vprašanih je 55 odstotkov moških, dobrih 45 odstotkov vprašanih je mlajših od 36 let, medtem ko jih je polovica takih, ki so v podjetju zaposleni več kot sedem let. Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo je v Zlati niti 2013 3,69, v Zlati niti 2012 pa je bila nekoliko višja, saj je znašala 3,72.