Direktorici tržiškega doma upokojencev Renati Prosen se mandat izteče konec marca, že sredi lanskega decembra pa jo je svet zavoda razrešil in na njeno mesto kot vršilca dolžnosti imenoval Romana Poljaka. A je vmes posegla vlada, ki te zamenjave ni potrdila, je pa 16. januarja razrešila člane sveta zavoda Marijo Močnik, Slavka Bohinca, Vido Raztresen in Sebastjana Erlaha ter se obvezala, da bo prek javnega poziva poiskala nove.

Očitajo ji goljufijo

Omenjeni razrešeni člani sveta zavoda so direktorici očitali mobing in kršenje delovnopravne zakonodaje, na njihovi strani je očitno tudi velik del zaposlenih, mnogi so se udeležili včerajšnje seje tržiškega občinskega sveta, ki je razpravljal tudi o tej temi. Zaposleni opozarjajo na številne težave v domu, od nepravilnosti pri odlaganju nevarnih odpadkov do problema vodenja oddelka zdravstvene nege in mobinga. Opozorili so, da direktorica ostaja arogantna in nepripravljena reševati težave ter da se tudi svojci stanovalcev že pritožujejo.

Pred dvema dnevoma so razrešeni člani sveta zavoda zoper direktorico podali še kazensko ovadbo. Prosenova očitke sicer ves čas zavrača, trdi, da v domu Petra Uzarja delujejo normalno in zakonito, hkrati pa je prepričana, da gre za politično in osebno gonjo, ki jo v Tržiču vodi predsednik občinske SDS Klemen Grašič, kar pojasnjuje tudi v obširnem pismu, ki ga je naslovila na občinski svet. Tam Prosenove včeraj ni bilo, prav tako ne vabljenih predstavnikov pristojnega ministrstva.

»Problemov je veliko, dotaknejo pa se nas še posebej zato, ker standard oskrbe varovancev ni tak, kot bi moral biti in kot bi si ga zaslužili,« je izpostavil tržiški župan Borut Sajovic, ki je prepričan, da bi direktorica Renata Prosen morala sklicati zbor delavcev.

Očitki razrešenih članov sveta zavoda so namreč zelo ostri in jasni. Kot je pojasnil s strani vlade odstavljeni predsednik sveta Sebastjan Erlah, je direktorica zaposlenim v podpis dajala dvojne pogodbe, tako da je koristila državna sredstva za pripravništvo, čeprav delavke dejansko niso opravljale pripravništva. V kazenski ovadbi ji zatorej očitajo sum kaznivega dejanja goljufije.

V delo vlade se ne bodo vtikali

O vsem tem je včeraj razpravljal občinski svet, ki ga je vlada zaprosila za mnenje glede razreševanja direktorice in imenovanja vršilca dolžnosti. A prevladalo je prepričanje, da je nesmiselno mesec dni pred iztekom mandata direktorice podajati kakršno koli mnenje, ki ga vlada, ki mora imenovati nove nadzornike, ki bodo imenovali novega direktorja, tako in tako ne bi upoštevala. So pa predlagali, naj ministrstvo še pred imenovanjem novih članov sveta opravi celovit strokovni nadzor celotnega poslovanja doma.