»Zaradi popolne ignorance Elektra Ljubljana v času, ko je bilo nemogoče izvajati kakršnekoli proizvodne in druge procese, bomo, v kolikor bo obstajala le najmanjša možnost, izkoristili vsa pravna sredstva in zahtevali povračilo stroškov za transport, priklop, vzdrževanje, najem in gorivo za agregate,« so napovedali v logaški obrtno-podjetniški zbornici. Njen predsednik Bogdan Oblak, sicer direktor in lastnik logaškega podjetja Oblak Commerce, pa nam je povedal, da bodo v skladu s sklepi upravnega odbora zato zahtevali tudi povračilo stroškov za izgubo dohodka. Pri tem po Oblakovih besedah podjetja, ki so se pri zagotovitvi agregatov znašla sama ali s pomočjo zbornic(e), pričakujejo, da se bo poslovna škoda vsaj delno krila tudi iz pričakovane državne pomoči občini.

Z agregatom petkrat višji stroški

»Stroški električne energije iz agregata v primerjavi s stroškom iz omrežja so pet- do šestkrat višji,« je izpostavil tudi Peter Nelec, predsednik uprave Kovinoplastike Lož, enega največjih podjetij v notranjsko-kraški regiji. In opozoril tudi na poslovno škodo, ki so jo ob izpadu elektrike utrpeli zaradi zastoja in nato omejenega delovanja proizvodnje, zastoja pri dobavah, pa tudi na dodatne stroške zaradi izplačila izrednih dopustov zaposlenim. Prepričan je, da to bremene ne bi smelo v celoti pasti na ramena gospodarstva, ki je bilo v kriznih razmerah že tako ali tako povsem prepuščeno samo sebi.

»Naša prva naloga je bila čim hitreje rešiti proizvodnjo, da kupci ne bi odšli drugam. Vse, kar zadeva povračilo škode in plačila ostalih stroškov, pa bomo podjetja reševala skupaj na ravni celotne industrijske cone Podskrajnik. Smo se že organizirali, zbiramo podatke in pripravljamo skupni predlog, s katerim se bomo obrnili na pristojne inštitucije,« nam je povedal Jošt Rupnik, generalni direktor podjetja Ydria Motors, kjer so v tednu dni samo za gorivo porabili okrog 20.000 evrov.

Z Elektrom Primorska sta se pogajali občini

Notranjske gospodarstvenike, ki sodijo pod okrilje Elektra Ljubljana, do danes pa so v veliki večini sicer že priključeni nazaj na omrežje, je še posebej zbodla pozitivna odločitev Elektra Primorska, da bo z gorivom oskrboval vse agregate v najemu ali lasti gospodarstvenikov, obrtnikov, kmetov in podjetnikov na Postojnskem in Pivškem, pod pogojem, da so nameščeni na transformatorsko postajo oziroma priklopljeni pred merilnim mestom. Dogovor je izposloval medobčinski krizni štab občin Postojna in Pivka.

Do takšne pomoči pa zdaj niso upravičeni v podjetju SEC z Bača pri Knežaku, ki so ga v zadnjih dneh poleg izpada elektrike prizadele tudi poplave. Ker ima sedež v občini Ilirska Bistrica, ki z Elektrom Primorska dogovora ni sklenila, upajo na morebitno izjemo. Proizvodnjo so vsaj delno zagnali šele po več kot tednu dni, ko so v Italiji vendarle našli dovolj močan agregat. Medtem pa so nekateri kupci naročila že stornirali. »Nekateri kupci, pri katerih zamujamo z dobavo, ne razumejo situacije, kljub dopisom in obveščanjem. Nekateri so nam celo že napovedali tožbe,« je o zelo težkih dneh za podjetje povedala direktorica Ana Sedej.

»Gre za prehodni solidarnostni ukrep,  ki bo trajal do vzpostavitve normalnega napajanja, predvidoma do konca tega tedna.  Tisti gospodarski subjekti, ki se bodo zaradi resnosti poškodb omrežja morali dalj časa  oskrbovati preko agregatov, pa bodo  morali sami poskrbeti za  strošek goriva, ki v teh težkih trenutkih še dodatno obremenjuje že tako izjemno povečane stroške delovanja družbe Elektro Primorska,« so nam odgovorili z družbe in dodali, da so doslej prejeli 21 vlog za plačevanje goriva.

Na Elektru Ljubljana so nam pojasnili, da tovrstna pomoč za zdaj ni predvidena, da pa bodo pokrili stroške goriva agregatov moči nad 100 kilovolt amperov. Glede obračunavanja električne energije v času izpada, ko dejanske porabe električne energije ni bilo, pa so povedali, da je postavka omrežnine tako ali tako vezana na porabljeno električno energijo v posameznem obračunskem obdobju, postavka obračunske moči, ki je vezana na priključno moč, pa fiksna. Do težav bi torej lahko prišlo v primerih, kjer so bili individualni agregati napačno vezani pred in ne za merilnim mestom, ki je v tem primeru beležilo porabo, čeprav je ni bilo.