Dobro gospodarsko okolje je zagotovo temelj za dobre rezultate poslovanja ameriških podjetij. Ker je v glavnem ameriškem indeksu S&P 500 do zdaj rezultate za zadnji kvartal preteklega leta že objavilo okoli 70 odstotkov podjetij, je smiselno pogledati rezultate. Objave poslovanja so v povprečju nad pričakovanji, saj je 54 odstotkov podjetij imelo višji dobiček od pričakovanega, 64 odstotkov podjetij je imelo višje prihodke od pričakovanih, 41 odstotkov pa je imelo tako večji dobiček kot prihodke od pričakovanih. Po sedanjih objavah je povprečna rast dobička v zadnjem kvartalu leta 2013 znašala 7,7 odstotka na letni ravni, rast prihodkov pa 0,4 odstotka.

Pričakovanja podjetij glede rasti prihodkov in dobička za leto 2014 so najbolj spodbudna za sektor surovin in materialov, sledi sektor zdravstva in farmacije ter sektor informacijske tehnologije. Gre torej za dva izredno ciklična sektorja ter sektor zdravstva, ki že nekaj časa zelo dobro posluje, kar pomeni, da se nam tudi v letu 2014 obeta dobra donosnost na ameriških delniških trgih.