Kot je razvidno iz gradiva ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki ga je na seji odbora danes predstavil minister, je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega sistema Eles zabeležil za 12 milijonov evrov škode, elektrodistribucijska podjetja pa za 63,5 milijona evrov.

Uničenih 30 kilometrov daljnovodov

Na prenosnem omrežju je po oceni Elesa iz minulega tedna poškodovanih ali uničenih 30 kilometrov daljnovodov. Po zadnjih ocenah sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO pa je poškodovanih ali uničenih tudi 2000 kilometrov distribucijskih elektroenergetskih vodov.

Vsaj 34 milijonov škode na Slovenskih železnicah

Slovenske železnice so po zelo grobi oceni, dostopni v gradivu, zabeležile za 34 milijonov evrov škode. Konkretna škoda je nastala na železniški vozni mreži in njenih stebrih, pa tudi zaradi prekinitve železniškega tovornega in potniškega prometa.

Finančne posledice imajo tudi odpravljanje in vzpostavljanje prevoznosti železniške proge, nadomestni prevozi, vzpostavljanje dostopnosti rednih in intervencijskih poti ipd.

Na železniški infrastrukturi naj bi velika večina škode nastala na progi med Ljubljano in Koprom, predvsem na odseku med Borovnico in Pivko.

Cena zaradi neprevoznosti cest ni znana

Škoda, ocenjena na celotnem območju državnih cest, s katerimi upravlja Direkcija RS za ceste, je medtem po prvi oceni iz gradiva dosegla 8,8 milijona evrov, vezana pa je na žled, odstranjevanje podrtih dreves, uničeno in poškodovano prometno signalizacijo. Koliko bo stala neprevoznost cest - nekateri odseki so še vedno zaprti -, ni znano.

Na avtocestah in hitrih cestah, ki sodijo pod okrilje Družbe RS za avtoceste (Dars), pa je trenutno ocenjene škode za okoli 3,7 milijona evrov. Poškodovane so bile varovalne ograje in naprave, predvsem na območju avtocestne baze Postojna, Hrušica in Ljubljana so se podirala drevesa, ustvarjeni so bili materialni stroški in stroški dela na področju upravljanja in cestninjenja ter stroški, povezani z odstranjevanjem žleda s prometne signalizacije in avtocestnih objektov.

V ponedeljek je sicer vlada ustanovila delovno skupino za usklajevanje aktivnosti pri odpravi posledic, ki bo prvič zasedala danes.