Dr. Maja Lapornik me je v telefonskem pogovoru res povabila k prijavi na omenjeni razpis, vendar sem njeno povabilo odklonil in se na razpis nisem prijavil, kljub temu da sem izpolnjeval vse razpisne pogoje. Moje reference so na voljo na spletnem naslovu www.jurenovak.org/cv.

Jure Novak, režiser