Čeprav je pogled na luknjo med temelji hiše in plazovino pod njo zares strašljiv, pa hiša po mnenju župana občine Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža ni ogrožena. »Območje bomo ves čas spremljali. Za zdaj kaže, da gre za nasip ob hiši, ki je splazil navzdol, medtem ko razpok na hiši ni,« je povedal.

Eden od gasilcev, ki so že v soboto dopoldne prihiteli ob hišo Celarjevih, je sicer dejal, da v tej hiši nikakor ne bi mogel bivati. Pa gre za pogumne fante. Tončka Celar meni drugače. »Za zdaj mi drugega niti ne preostane in zaupam strokovnjakom. Skrbi me le, da do pomladi ne bo mogoče še ničesar dokončno sanirati. Sem pa sila hvaležna zaposlenim na občini, še posebno pa našim gasilcem, ki mi ves čas stojijo ob strani,« je še dejala Celarjeva.

Gorenjevaški gasilci so zaradi posledic žleda na terenu neprekinjeno že enajst dni. »Klic o plazeči zemlji smo dobili v soboto dopoldne, plaz smo zaščitili. Že naslednji dan se je premaknil kar za tri metre, danes pa še za nekaj centimetrov,« je ocenil predsednik PGD Gorenja vas Gregor Stanonik.

Sicer pa je življenje v Poljanski dolini vsak dan bolj normalno. Ceste so v glavnem prevozne, delavci znova napeljujejo električne kable, vojaki pa čistijo vodotoke. »Brez tega bi imeli danes poplave in plazove še marsikje, zato sem res vesel vse pomoči, ki smo je bili deležni. Danes so vsi naši občani tako ali drugače preskrbljeni z električno energijo. Veliko še vedno prek velikih agregatov, ki so priklopljeni na trafopostaje, še vedno pa je ogromno takih, ki si pomagajo s svojimi malimi agregati. Je pa res, da se v prihodnjih dneh bojimo novih plazov, tudi Sora je že skorajda prestopila bregove,« je še dejal župan Čadež.