V strogem središču Mengša že lep čas sameva velik nedokončan poslovno-stanovanjski objekt, ki so mu pred dobrimi petimi leti napovedovali sijajno prihodnost, zdaj pa praznih žepov in s kupom neplačanih računov čaka že na svojo tretjo dražbo. Možnih kupcev, ki bi v sicer privlačnem objektu kupili stanovanje, kot kaže spletno povpraševanje, ne manjka, kupca s polnimi žepi, ki bi odkupil celoten objekt, pa na dva neuspela poskusa dražbe ni bilo. Ker pa gre v tretje rado, se bo morda na dražbi, ki je razpisana za 25. februar, našel tudi ta. Izklicna cena znaša slabih 4,6 milijona evrov.

Med navdušenci, ki so leta 2008 verjeli v projekt, je bil tudi župan Franc Jerič. »Sramotno propadajoč videz enega osrednjih predelov občine je bil za nas Mengšane včasih že kar boleč,« je takrat dejal in hitel naštevati, kaj vse bo naredil novi lastnik družba MTB iz Maribora. V pičlem letu dni naj bi namreč ta popolnoma revitaliziral celotno območje opuščenih in polna tri desetletja propadajočih industrijskih objektov starega Traka in Ete v osrčju mesta. Tudi obnove zaščitene Kančeve hiše naj bi se lotil še isto poletje, na koncu pa uredil še novo prečno prometno povezavo med Glavnim trgom in ulico Zavrti. Med prenovljeno Kančevo hišo in Domom počitka na severnem robu območja ter novim objektom naj bi nastal nov trg s parkovno ureditvijo in obnovljenim Staretovim vodnjakom, ki bi bistveno izboljšal tudi bivalne razmere stanovalcem sosednjega Doma počitka.

A se ni zgodilo nič od tega. Mengšani pa so namesto obljubljenega trga, trgovskega središča in še petih lokalov v pritličju, osemdeset stanovanj v štirih etažah ter 178 parkirišč v kletni etaži, dobili nedokončan objekt in še bolj razsuto Kančevo hišo.

Stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn pravi, da vrh vsega v objekt redno vlamljajo, s Kančeve hiše pa na glavno mestno prometnico vztrajno odpada še omet in drug material. Zaradi ogrožanja pešcev in drugih udeležencev v cestnem prometu se je decembra morala zagovarjati tudi na inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor. A je, kot pravi, denarja za varovanje, zaščito in celo odvoz odpadlega materiala preprosto zmanjkalo.

Plačevati ne morejo več niti tekočih stroškov omrežnine, vodarine, zavarovalne premije, varovanja in računovodskih storitev. Ločitvena upnika NLB in Probanka pa se na njene pozive ne odzivata. Odzvala se nista niti njenemu pozivu za založitev sorazmernega deleža za kritje stroškov, zato je za to zaprosila še sodišče, a tudi od tam še ni prejela odgovora. Poleg tega pa bodo morali, kot vse kaže, plačati tudi davek na nepremičnine v znesku 60.661 evra.