Idilične zelenice z urejenimi potmi, prostori za piknik, konjske ograde, otroško igrišče in mala živalska farma v okviru rekreacijskega in izobraževalnega centra ob Savi so bili leta 2012 ene večjih pridobitev v prestolnici. Občani so novo območje za sprostitev med Savo in Tomačevim, ki so ga prej zavzemali odpadki in nelegalne barake, nemudoma sprejeli, občinarji pa so že takrat napovedovali, da ta projekt še ni končan. Okoli 145 kvadratnih metrov velik park bodo letos še povečali, ga nadgradili in nadaljevali prizadevanja, da s potjo povežejo vsaj slovenske občine od izvira Save do državne meje.

Vse nared do julija

Do uresničitve cilja jim bodo tudi tokrat pomagala evropska sredstva. Za drugo fazo projekta Pot ob Savi so namreč oblikovali samostojen projekt Sava – reka, ki povezuje, konec decembra oddali vlogo za evropska sredstva in pridobili 615.939 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Lani so že prejeli okoli 10.000 evrov, večina stroškov pa bo nastala letos, tako da preostanek obljubljenega še dobijo. Nekaj bodo seveda primaknili tudi sami, tako da je trenutno druga faza urejanja okolice ob reki Savi ocenjena na približno milijon evrov. Oživljanje savskih bregov se bo večinoma dogajalo med Stožicami in Ježico na desnem bregu Save – natančneje med tomačevskim mostom na Štajerski cesti, črnuškim železniškim mostom in Nemško cesto, so opisali na občinskem oddelku za šport.

»Ker gre širše gledano za urbano območje, na katerem manjkajo urejene zelene površine ter površine za rekreacijo, sprostitev in aktivni turizem, je potrebno in smiselno te površine urediti,« še pojasnjujejo na Magistratu, da so jim preostale večinoma slabo vzdrževane obstoječe pešpoti in kolesarske poti, ob katerih so Hipodrom Stožice, Športni center Tesovnikova, Teniška akademija Breskvar in mestna plaža Laguna. Konkretno bodo na in ob teh poteh vzpostavili razsvetljavo, namestili klopi in smetnjake, hkrati pa bodo tudi uredili otroško igrišče, trim poligon in trim stezo ter konjeniški poligon. Predvidevajo, da se bodo dela lahko začela marca in končala že junija. Do julija bodo poti tudi označene, tako fizično kot digitalno na spletnem portalu, aprila pa naj bi začeli še obrtniška dela za ureditev učilnice oziroma centra za otroke v sklopu rekreacijsko-izobraževalnega centra (RIC) Sava in postavljati nadstreške nad obstoječimi prostori za piknik.

Prva tura že opravljena

Poleg ureditve tega degradiranega območja je že vse od začetka namen projekta Sava – reka, ki povezuje povezati ne le športne centre na tem območju, ampak tudi slovenske občine ob Savi. Po vzoru urejenih poti ob Donavi pa bi nato kolesarsko in pešpot od izvira Save do državne meje še nadaljevali prek Hrvaške do Srbije. Ta projekt so kot primer dobre prakse že predstavili na sekretariatu Savske komisije, ki je lani nato tudi organizirala prvo mednarodno kolesarsko turo od izvira Save do izliva v Donavo. Na ljubljanski mestni občini so si zato tudi zastavili, da bodo vzporedno z izvajanjem druge faze projekta nadaljevali povezovanje s predstavniki mestnih občin Zagreb in Beograd, da bi se s potjo ob Savi povezala vsa tri glavna mesta, ki si jo delijo.