Kot sta v današnjem sporočilu za javnost zapisala predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) Marko Marinčič in predsednica Sindikata Univerze v Mariboru Marija Javornik Krečič, pravilnik o napredovanju na Univerzi v Mariboru in sistemizaciji delovnih mest pomeni neformalno, samovoljno in nezakonito izločitev delavcev iz sistema javnih uslužbencev. Ob tem sta navedla podatek, da se pri 37 odstotkih zaposlenih delovno mesto ne ujema z nazivom.

Sindikat naletel na popolno ignoranco

Sindikat je po njunih navedbah na to dejstvo večkrat opozoril, vendar je naletel na popolno ignoranco tako s strani upravnega odbora kot vodstva univerze. »Medtem so se anomalije, ki jih je povzročil leta 2010 vpeljani pravilnik (konkretno 9. člen, ki onemogoča zasedbo delovnega mesta v skladu z nazivom), samo še poglabljale,« sta poudarila Marinčič in Javornik Krečičeva.

Sindikat je prepričan, da glede na določila zakona o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ni mogoče preprečiti napredovanja visokošolskih učiteljev v plačne razrede na podlagi neupoštevanja doseženih napredovanj v nazivih in se pri tem tudi ni mogoče sklicevati na avtonomijo univerz.

Skrajna oblika prakse

Sindikat je ob vložitvi kolektivnega delovnega spora zoper pravilnik o napredovanju še opozoril, da »gre samo za skrajno obliko prakse, ki se je na drugih dveh univerzah uveljavila v 'zakoniti' obliki, z zadrževanjem docentov, izrednih in rednih profesorjev na delovnih mestih asistentov in lektorjev. Razlike med obema oblikama pravzaprav ne vidimo: v obeh primerih gre za diskriminacijo, kakršna ne obstaja nikjer drugje v javnem sektorju.«

Na Univerzi v Mariboru tožbe še niso prejeli. »Iz tega razloga je ne moremo komentirati,« je bilo vse, kar so danes za STA povedali na rektoratu.