ZVKD: Razvrednotena podoba Trške gore

Trška gora je bila sicer za kulturni spomenik razglašena zaradi svoje značilne podobe v širšem kontekstu Novega mesta in svojega simbolnega pomena. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, pa vzpostavitev tega območja v osnovno stanje, ki je narekovalo njeno zaščito, ni več možna in smiselna, je pa formalno edino pravilna. Zato je novomeški Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) pripravil pobudo za spremembo statusa in jo posredoval občini.

Zadnjo besedo bo imel občinski svet

V zavodu namreč ugotavljajo, da se je količina neavtohtonih zidanic na Trški gori v zadnjih 40 letih povečala za nekajkrat, ob tem se je začela drobiti tudi struktura vinogradov. Vse to je vodilo v razvrednotenje njene podobe in vsebine, saj črnih gradenj oziroma gradenj, ki so bile po velikosti in obliki v nasprotju z veljavnimi dovoljenji, ni uspela zajeziti niti razglasitev tega območja kot kulturnega spomenika. »Sedanja prizadevanja mestne občine po legalizaciji vseh črnih gradenj v tem območju še dodatno negirajo status spomenika, tako da ta v danih okoliščinah ni več smiseln in ni več strokovno opravičljiv,« poudarjajo v zavodu.

Na novomeških vinogradniških območjih je sicer okoli dva tisoč zidanic, od tega jih je po ocenah občine kar slaba tretjina brez ustreznih dovoljenj ali neskladnih s predpisi. Na pobudo tamkajšnjega Zavoda za turizem so zato pred dobrima dvema letoma začeli pripravljati občinski podroben prostorski načrt, s katerim bi lastnikom zidanic, ki odstopajo od določil občinskega prostorskega načrta, zagotovili pravno podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj. Kot pojasnjujejo na novomeški občini, trenutno obravnavajo 186 pobud za legalizacijo, od tega je 52 objektov na območju Trške gore.

O usodi tega kulturnega spomenika bodo v Novem mestu odločali ta teden. Na današnji javni obravnavi bosta tako občina kot Zavod za varstvo kulturne dediščine podrobneje pojasnila predlog sprememb ustreznega odloka, v četrtek pa bodo o morebitnem prenehanju statusa odločali še na seji občinskega sveta. Če bodo svetniki predlog potrdili, bo kulturno ministrstvo izdalo novo mnenje k predlogu prostorskega dokumenta, s katerim bi lahko lastniki zidanic te tudi legalizirali.