Nemci so se zaščitili s telesi prestrašenih otrok

Predsednik laškega Združenja borcev za vrednote NOB Andrej Mauri, ki je bil pred mnogimi leti idejni oče spominskih pohodov, je dejal, da sodi krvavi dogodek v dolini Gračnice med najmračnejša in najbolj cinična dejanja nacističnih okupatorjev. Nemški vojaki so se namreč med spopadom s partizani zaščitili s telesi drobnih in na smrt prestrašenih otrok iz bližnje vasi, ki so jih postavili v prvo vrsto svoje bojne čete. Štirje otroci so bili ranjeni, Ivan Lapornik pa je izgubil življenje. V spomin na ta žalostni dogodek društvo vsako leto pripravlja spominske svečanosti in tridnevne pohode, ki se jih z veseljem udeležujejo tako mladi kot tudi tisti, ki so že malo v letih, a imajo veselje do spoznavanja novih ljudi. Kozjanci namreč še vedno slovijo kot izjemno dobri gostitelji. Skoraj pri vsaki drugi hiši so pohodnike pripravljeni pogostiti ali pa jih vsaj spodbuditi s toplimi besedami. S pohodom se tako obuja spomin na vse tiste, ki so se bojevali v 14. diviziji, po drugi strani pa se spletajo vezi med generacijami. Starejši imajo priložnost, da obujajo spomine, mladi pa lahko izvedo marsikaj, kar ni zapisano v šolskih učbenikih.

Izjemen vojaški in moralni pomen

Pohod 14. divizije na Štajersko je imel v tistem času izjemen vojaški in moralni pomen. Da bi omogočila razmah osvobodilnega gibanja na Štajerskem in Koroškem, je v noči na 7. februar 1944 dobro izurjena partizanska 14. divizija po dolgem pohodu iz Bele krajine pri Sedlarjem prekoračila mejo in vstopila na okupirano štajersko območje. Od prvega dne je bila izpostavljena silovitim nemškim napadom, vse skupaj pa so oteževali visoki snežni zameti in mraz. Ob prečkanju doline Gračnice je 12. februarja prišlo do silovitega spopada, v katerega so bili vpleteni tudi nedolžni otroci. Od 1112 borcev jih je dobra tretjina izgubila življenje, vendar se je že mesec dni kasneje številčno okrepila in uspešno sodelovala pri končnem osvobajanju severnih meja takratne domovine. Milan Kučan je v svečanem nagovoru dejal, da je prihod 14. divizije na ozemlje rajha na Štajerskem dokazal, da slovenskega naroda kljub strahotnemu terorju ni mogoče pokoriti.

Dogodek naj najde mesto v učbenikih

Okupator se je zavedal, da je slovenska partizanska vojska močan nasprotnik, da ima dobro organiziran ustroj, borce z visoko moralo in domoljubno zavestjo ter sposoben poveljniški kader. »Boji 14. divizije imajo številne junake in danes obujamo spomin nanje. Posebno mesto med njimi imajo nekdanji otroci bližnjega Lokavca, ki so bili pred 70 leti žrtve enega najbolj zavržnih in strahopetnih dejanj, ki mu je težko najti primerjavo v zgodovini človeške pokvarjenosti in hudobije,« je dejal slavnostni govornik. »Ugrabiti na poti domov številne otroke in jih postaviti za živi zid, za katerim so se postavili dobro oboroženi vojaki, je dejanje, ki je vredno najostrejše obsodbe. A otroci živega zidu s svojimi telesi niso zavarovali svojih krvnikov, pač pa so prispevali k uspešnemu preboju partizanov čez Gračnico in naprej proti Paškemu Kozjaku, Pohorju in Savinjski dolini. Ti otroci so s posebno človeško in moralno razsežnostjo zaznamovali 14. divizijo in njen zmagoviti pohod. Prav bi bilo, da nanje in na njihov pogum ne bi spominjalo le obeležje sevniškega kiparja in pohodnika Rudija Stoparja, ampak da bi ta dogodek našel mesto tudi v učbenikih današnjih slovenskih otrok. Tako kot bi bilo prav tudi, da bi po 14. diviziji, tej izjemni enoti, nosila ime tudi katera od enot Slovenske vojske, saj tudi današnjega slovenskega vojaka ne morejo voditi drugačne vrednote, kot so vodile partizanske borce,« je še poudaril prvi predsednik naše samostojne države. Tako partizanski boj kot tudi kasneje vseslovenski odpor proti agresiji jugoslovanske vojske sta bila po Kučanovih besedah skupno prizadevanje za vrednote, kot so svoboda, mir, dostojanstvo, pogum, strpnost, solidarnost in tudi domoljubje. »Zdi pa se, da pri odločitvah dela slovenske politike izgubljajo veljavo. Kot da bi za nekatere postali vodilo laž, ponarejanje arhivskih listin, poniževanje nasprotnikov, sklicevanje na anonimke, opravičevanje lastne korupcije in klientelizma,« je še poudaril Milan Kučan.