Tričlanski družini z 12-letnim otrokom, invalidnim očetom in brezposelno mamo je deložacija grozila za včeraj, a so jo zdaj prestavili na tretji maj. Kot so pojasnili na občini Radovljica, je občina z najemnico stanovanja v Kropi sklenila najemno pogodbo že leta 2006. »Najemnica je ves čas najema stanovanja imela težave s plačevanjem najemnine. Večkrat smo jo povabili na pogovor o poplačilu dolga in z njo sklenili tudi dogovor o poplačilu. Ker se tudi tega dogovora ni držala, smo v letu 2009 na sodišču začeli postopke za prekinitev najemne pogodbe. Maja 2011 je sodišče izdalo sodbo o odpovedi najemne pogodbe z nalogom za izpraznitev stanovanja,« je pojasnila Manca Šetina Miklič iz kabineta župana Radovljice.

Prednost varstvu interesa otroka

Družina občini dolguje več kot 17.000 evrov, mesečna najemnina znaša okoli 200 evrov. V reševanje družinskih težav se je že pred časom vključil radovljiški center za socialno delo, materi so zagotovili, da bodo poskrbeli za otroka, zaradi česar se je družina ustrašila, da bodo ne samo ostali brez strehe nad glavo, pač pa jim bodo deklico, ki hodi v šolo in je pri šolanju zelo uspešna, odvzeli. Na občini zagotavljajo, da ne bo tako. »Postopek deložacije sicer še poteka, prestavljena je na tretji maj, občina pa bo sočasno z zaključkom postopka deložacije zagotovila možnost druge ustrezne namestitve. Pri reševanju njihovega stanovanjskega problema bomo izrabili vse pravne možnosti na račun varstva interesa otroka in sodelovali s Centrom za socialno delo Radovljica,« je zagotovila Manca Šetina Miklič.

V Radovljici lani tri deložacije

Na Gorenjskem sicer ni veliko deložacij iz občinskih neprofitnih stanovanj, pa čeprav so dolgovi nekaterih že precej visoki. V Radovljici, kjer najemniki neprofitnih stanovanj skupaj občini dolgujejo že 50 tisoč evrov, so lani deložirali tri najemnike. Občina mnogim pomaga še z dodatno subvencijo. Od 164 najemnikov jih je do subvencije upravičenih 38, res pa je, da so se zadnje čase kriteriji za subvencioniranje močno zaostrili.

Podobno je po drugih večjih občinah. Na Jesenicah jih kar tretjina od 252 najemnine ne plačuje redno. V zadnjih sedmih letih so imeli 26 deložacij, lani ob treh sproženih postopkih nobene.

V Tržiču poteka postopek prekinitve najemne pogodbe pri petih uporabnikih neprofitnih stanovanj, v Kranju imajo težav še najmanj, pa tudi dolgovi niso visoki. V Škofji Loki so morali lani izprazniti eno stanovanje, na deložacijo čaka še en najemnik.

Zaradi vse večjih socialnih stisk tudi ljudi, ki niso v neprofitnih stanovanjih, na Jesenicah že dalj časa razmišljajo o odprtju krizne bivalne enote za deložirane družine, v ta projekt so se vključili tudi ostali centri za socialno delo.