»Antipsihotiki so standard zdravljenja shizofrenije, toda veliko bolnikov jih ne želi prejemati zaradi neželenih stranskih učinkov, ki vključujejo resno povečanje telesne teže, razvoj metabolnih motenj in povečano tveganje nenadnega srčno-žilnega obolenja. Drugi čutijo, da zdravljenje ni učinkovito, ali preprosto menijo, da tega ne potrebujejo. Zaenkrat pa nismo imeli nobene dokazane, varne in učinkovite terapevtske alternative,« je pojasnil vodja študije prof. Anthony Morrison z Univerze Manchester v Veliki Britaniji. Čeprav so kognitivno terapijo že uporabljali v kombinaciji z zdravili, do zdaj ni dokazov, da ta učinkuje kot samostojna terapija pri bolnikih, ki ne jemljejo zdravil.

Študija je vzela pod drobnogled 74 bolnikov s shizofrenijo, starih od 16 do 65 let, ki so se odločili, da antipsihotike zavrnejo, ali so jih nehali jemati pred najmanj šestimi meseci. Vključili so jih v skupinsko terapijo, ki si je za cilj zadala ovrednotiti psihotične izkušnje in spreminjati nekoristne miselne vzorce in vedenja. Eno skupino so vključili v terapevtske skupine in je obenem prejemala običajno obravnavo, druga skupina pa je prejemala zgolj svojo običajno obravnavo. Spremembe znakov bolezni so redno spremljali in ocenjevali 18 mesecev s pomočjo lestvice pozitivnih in negativnih simptomov (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS).

Povprečne ocene na lestvici so bile konsistentno nižje v skupini, ki je bila deležna tudi kognitivne terapije. Po 18 mesecih je sedem (41 odstotkov) izmed 17 udeležencev, ki so se udeleževali kognitivne terapije, pokazalo izboljšanje za več kot 50 odstotkov po lestvici PANSS. V drugi skupini z običajno obravnavo je to uspelo trem (18 odstotkov) izmed 17. Kognitivno terapijo so bolniki tudi dobro prenašali in je skoraj niso opuščali. Profesor Morrison na podlagi pozitivnih rezultatov s kolegi že načrtuje nadgradnjo študije, v kateri bo primerjal učinke treh možnosti: kognitivne terapije, antipsihotikov in kombinacije obeh. Če bodo rezultati podobno spodbudni v prid kognitivne terapije, bi to lahko pomenilo prelomnico v obravnavi shizofrenije.zdd