Moške med vsemi kulturnimi prireditvami najbolj pritegne gledališče, najmanj pa balet. Samo filmi so tisti, ki se jim v povsem enaki meri posvetijo tako moški kot ženske. Tudi knjige raje prebira nežnejši spol.

63 odstotkov žensk in 37 odstotkov moških …

… je v zadnjem mesecu prebralo knjigo.

43,4 odstotka (694.500)

... ljudi je nazadnje obiskalo gledališče, a največ jih je v gledališču le enkrat leto ali manj. 14,5 odstotka vanje zaide večkrat letno.

31,2 odstotka...

… prebivalcev Slovenije so privabile umetniške galerije in razstave v njih.

(Galerija Equrna, razstavno prodajna galerija sodobnega likovnega ustvarjanja. Foto: Tomaž Skale)

20,5 odstotka (327 tisoč) …

… Slovencev je v zadnjem letu obiskalo kraj zgodovinskega pomena. Kraji so najbolj pritegnili ljudi, stare med 65 in 70 let, prav tako so ti najpogosteje obiskovali galerije.

19,3 odstotka …

… odstotka Slovencev je bilo v zadnjih 12 mesecih v muzeju. V največji meri so muzeje obiskali mladi, stari od 15 do 29 let.

(Mestni muzej Ljubljana. Foto: Bojan Velikonja)

23,4 odstotka (383 tisoč) …

… Slovencev se je v zadnjem letu udeležilo klasičnega koncerta ali recitala. Enkrat letno ali manj klasičnemu koncertu ali recitalu v živo prisluhne 24,1 odstotka Slovencev, večkrat letno 8,3 odstotka

22,9 odstotka …

… Slovencev si je v zadnjem letu ogledalo plesno predstavo. Enkrat letno ali manj si plesno predstavo redno ogleda 23,2 odstotka Slovencev (ali 370 tisoč), večkrat letno 6,1 odstotka.

19,1 odstotka (305.420) ...

… Slovencev je v zadnjem letu obiskalo opero. Skoraj 3,5 odstotka jih bilo v operi v zadnjega pol leta. 14 odstotkov Slovencev (oziroma nekaj več koz 226 tisoč) si operno predstavo ogleda enkrat letno ali manj, večkrat letno 2,2 odstotka.

(SNG Opera in balet Ljubljana. Foto: Bojan Velikonja)

14,6 odstotka …

… Slovencev si je v zadnjem letu ogledalo baletno predstavo. Dobrih 9 odstotkov Slovencev si baletno predstavo redno ogleda enkrat letno ali manj, tistih, ki jo obiščejo večkrat letno, je 1,7 odstotka.