Lekarna Ljubljana: Razlaga brez pravnega temelja

Dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana, nam je sporočil, da se z odločitvijo ministrstva ne strinjajo, ker da temelji na njihovih lastnih razlagah zakona, ki nimajo pravnega temelja. »Lekarni Ljubljana izpodbijajo aktivno legitimacijo za vložitev zahteve za verifikacijo lekarne v Postojni, lokalni skupnosti pa odvzemajo pravico, da, skladno z izvorno odgovornostjo in kompetenco, organizira osnovno zdravstveno varstvo,« se je odzval Sedej in napovedal uporabo vseh pravnih poti, s katerimi bodo (u)branili interese Lekarne Ljubljana. Spomnimo, da je Lekarna Ljubljana novo lekarno brez verifikacije odprla pred božičnimi prazniki. Ker je torej začela poslovati brez dovoljenja, tako rekoč na črno, ji je opravljanje lekarniške dejavnosti pred dnevi prepovedala tržna inšpekcija. Lekarna je sicer ostala odprta, a prodaja zgolj prehranske dodatke, kozmetične, zeliščne in podobne izdelke.

Prav zaradi različnih pravnih interpretacij zakona o lekarniški dejavnosti, ki sta jih pri ustanovitvi lekarniške enote v Postojni izkoristili Lekarna Ljubljana in občina Postojna, je ministrstvo ponovno izpostavilo, da sta v skladu z zakonom edini možni obliki opravljanja lekarniške dejavnosti ustanovitev javnega lekarniškega zavoda in podelitev koncesije. Vloga občin je, da lekarniško dejavnost organizirajo na en ali drug način, ministrstvo za zdravje pa k tema dvema oblikam izdaja soglasja in na tak način skrbi za vzpostavitev mreže lekarn. V postojnskem primeru se je zapletlo pri tem, da ministrstvo ni moglo zavrniti izdaje soglasja k novi lekarni, saj ni šlo za nobeno od z zakonom predvidenih oblik, torej ne ustanovitev javnega zavoda ne podelitev koncesije, pač pa sklenitev neposredne pogodbe med občino in Lekarno Ljubljana, česar pa zakon ne predvideva. Toda ministrstvo v skladu z zakonom ugotavlja tudi izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati lekarne za opravljanje dejavnosti (verifikacija). Čeprav gre za povsem rutinski postopek, se je ravno pri novi postojnski lekarni izpostavila dilema, ali ministrstvo lahko verificira določeno enoto, ki sicer formalno izpolnjuje pogoje, če ta ni odprta v skladu z zakonom. Ministrstvo je odločilo, da ne, in vlogo o verifikaciji zavrnilo.

»Zmagali so pacienti«

Odločitev ministrstva so včeraj pozdravili v Lekarniški zbornici Slovenije, kjer so zaradi nezakonitega širjenja Lekarne Ljubljana in neurejenih razmer v lekarniški dejavnosti pred časom organizirali celo protestno enourno zaprtje vseh lekarn po državi (razen enot Lekarne Ljubljana). »Zmagali so pacienti. In to po vsej državi. Takšna odločitev ministrstva pomeni, da bomo imeli, tako kot do zdaj, še naprej lekarne tudi v majhnih krajih,« je odločitev komentiral Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice. Ta je ves čas opozarjala, da bi lahko popolna liberalizacija lekarniške dejavnosti in odpiranje lekarn po ekonomski logiki vodila v razpad mreže in poslabšanje dostopnosti ter večjo komercializacijo.

»V tem trenutku je prioriteta Občine Postojna odprava posledic vremenske ujme in zagotovitev osnovnih bivalnih razmer za občane. Ko nam bo to uspelo, se bomo posvetili tudi tej odločitvi ministrstva,« so sporočili z občine Postojna, ki je ves čas zagovarjala nujnost konkurence tudi med lekarniškimi javnimi zavodi, a sama pred izborom Lekarne Ljubljana različnih ponudb ni pridobila.