Po uspešni dokapitalizaciji največjih treh državnih bank ter začetku prenosov slabih terjatev na slabo banko je ameriška bonitetna agencija Moody's zvišala bonitetno oceno. Tako imata NLB in NKBM oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Caa1, medtem ko ima Abanka oceno Caa2. Ob pričakovanjih, da bodo omenjene banke dobile tudi novega lastnika, so dvignili pričakovanja za dolgoročne ocene kreditnega tveganja, in sicer pri NLB in NKBM na stabilno, pri Abanki pa na pozitivno, kar naj bi pomenilo, da se bo stanje v slovenskih bankah stabiliziralo.

Seveda so bile v ospredju tudi Mercatorjeve delnice in njegova prodaja Agrokorju. Pogajanja v preteklem tednu niso obrodila sadov in rok za prodajo se je ponovno podaljšal. Viri blizu dogajanja ocenjujejo novo podaljšanje kot pozitiven znak, saj če premikov ne bi bilo, ne bi podaljševali sporazuma. Od programa prestrukturiranja so odvisna nadaljnja pogajanja. Lastniki želijo seveda čim višjo ceno za delnico, banke upnice pa čim večjo razbremenitev dolga Mercatorja. V zadnjem tednu so delnice Mercatorja prodajali mali delničarji, kupovali pa so institucionalni vlagatelji prek fiduciarnih računov, kar je prav tako pozitivno znamenje. Med večji kupci so bili KD Skladi, zagrebška Hypo banka, Splitska banka ter NtgiQm Common Diversified Frontier Markets Index Fund.