Ker v stanovanjski soseski v Slamnikarski ulici s približno 330 stanovanji že leta primanjkuje parkirnih prostorov za približno sto do 120 avtomobilov, tamkajšnji stanovalci že dalj časa množično parkirajo tudi na zasebnem parkirišču bližnjega poslovno-stanovanjskega objekta na Glavnem trgu, katerega investitor je pristal v stečaju. Množice brezplačnih začasnih parkirišč so kajpak predvsem veseli, kljub temu pa jih hkrati jezi, da se pod streho objekta kopiči čedalje več neregistriranih vozil, ki jim »kradejo« brezplačna parkirna mesta.

Na zasebni parceli inšpektorat ne more ukrepati

»Na občini pa ne naredijo nič, da bi odstranili ta vozila,« se hudujejo stanovalci Slamnikarske ulice in dodajajo, da redarji raje pridno globijo stanovalce, ki zaradi pomanjkanja prostora kdaj pa kdaj prislonijo svoje avtomobile na zelenice.

»Parkirišče na Glavnem trgu 18 je v zasebni lasti. Seznanjeni smo, da je na tej lokaciji že kar nekaj časa parkiranih več vozil, ki so brez registrskih tablic, za nekatera bi celo lahko rekli, da so že dalj časa zapuščena, a občina na zasebnem zemljišču nima pristojnosti,« je pojasnil referent za komunalne zadeve na občini Mengeš Boris Kavčič. Dodal je, da so pristojen medobčinski inšpektorat na avtomobile obvestili, a prejeli odgovor, da na zasebnem zemljišču prav tako ne morejo ukrepati.

Zapuščena vozila le na javnih površinah

»V kompleksu še nedokončanega objekta na Glavnem trgu 18 smo našteli skupno devet vozil, ki so brez registrskih tablic,« nam je pojasnil tudi redar medobčinskega inšpektorata Franci Beribak. Dodal je, da v skladu z zakonom zaradi tega, ker stojijo na zasebnem zemljišču, po definiciji niso zapuščena vozila. Za takšno namreč šteje le vozilo, ki je brez registrskih tablic več kot 30 dni parkirano na javni ali nekategorizirani cesti ali drugi javni površini in hkrati ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov. V primeru izrabljenih vozil (odpadkov) je za odstranitev pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor, je še povedal Beribak in dodal, da si bodo še prizadevali za to, da bi našli čim bolj ustrezno rešitev za odstranitev teh vozil.

»Neregistrirana vozila niso last stečajnega dolžnika,« je pojasnila tudi Nataša Zuljan iz pisarne stečajne upraviteljice MTB Invest Ksenije Toplikar Zorn in dodala, da se od poletja njihovo število povečuje ter da bodo o tem obvestili pristojne organe. Sicer pa, kot še pravijo, dnevnega parkiranja na parkirišču nedokončanega objekta MTB Investa v stečaju ne morejo preprečiti, saj objekt in parkirišča niso ograjeni, ker za to ni denarja. »Z uporabo parkirišča se ne dela škoda na stečajni masi in to ne vpliva na potek stečajnega postopka,« so še sporočili. S tem so zagotovo razveselili stanovalce bližnje soseske, ki bodo tako lahko še naprej parkirali na njihovih parkiriščih.