Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je namreč zaradi vremenskih razmer vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo okrožnico, v kateri vodstva šol pozivajo, da v naslednjih dneh ne izvajajo pouka, v kolikor jim vremenske razmere to onemogočajo.

V ponedeljek po trenutnih podatkih zaprtih okoli 75 odstotkov šol

Na strani Ministrstva je objavljen sledeč seznam:

SEZNAM VRTCEV

1. Vrtec Polhek v Iga vasi (občina Loška dolina) - zaprt.

2. Vrtec Polhek v Starem trgu pri Ložu (občina Loška dolina) - zaprt.

3. Vrtec pri Osnovni šoli Horjul - zaprt.

4. Vrtec pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici - zaprt.

5. Vrtec Dobrna - zaprt.

6. Vrtec Polhov Gradec - zaprt.

7. Vrtec Palček na Jezerskem - zaprt.

8. Vrtec Antona Medveda Kamnik (vse enote) - zaprt v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014. Varstvo za nujne primere bo zagotovljeno v enoti Rožle (Novi trg 26b) in Sneguljčica (Kovinarska 11).

9. Vrtec Log-Dragomer - dejavnost bo potekala v okrnjeni obliki. Varstvo bo organizirano le na lokaciji Dragomer.

10. Vrtec OŠ Košana (občina Pivka) - zaprt.

11. Vrtec pri OŠ Čepovan - zaprt v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014.

SEZNAM OSNOVNIH ŠOL

1. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje - pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.

2. Osnovna šola Brinje (občina Grosuplje) s podružnicami - pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.

3. Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu - pouk odpade.

4. Podružnična šola Iga vas (občina Loška dolina) - pouk odpade.

5. Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika - pouk odpade.

6. Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika - pouk odpade.

7. Osnovna šola Kuzma - pouk odpade.

8. Osnovna šola Vuzenica - pouk odpade. V vrtcu bo organizirano dežurstvo.

9. Osnovna šola Horjul - pouk odpade.

10. Osnovna šola dr. Ivana Korošca v Borovnici - pouk odpade.

11. Osnovna šola Loče s podružnicama Žiče in Jernej - pouk odpade.

12. Osnovna šola Velika Nedelja - pouk odpade. Za varstvo otrok bo poskrbljeno.

13. OŠ Brezno-Podvelka - pouk odpade. Nadaljne informacije v ponedeljek.

14. OŠ Šmartno pri Litiji - pouk odpade.

15. OŠ Dobrna - pouk odpade.

16. OŠ Polzela - pouk odpade. Varstvo za vrtčevske otroke in OŠ bodo zagotovili.

17. OŠ Sveti Tomaž - pouk odpade.

18. OŠ Kuzma - pouk odpade.

19. OŠ Ig - pouk odpade.

20. OŠ Fram - pouk bo v vrtcu.

21. Vse OŠ Celje (I., II., III., IV., OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Lava, Oš Hudinja, OŠ Ljubečna, OŠ Glazija) - pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno.

22. OŠ Polhov Gradec - pouk odpade.

23. OŠ Anton Ingolič Spodnja Polskava in obe podružnici - pouk odpade.

24. OŠ Šoštanj - pouk odpade.

25. Podružnična šola Kokra, Podružnična šola Jezersko - pouk odpade.

26. OŠ Sava Kladnika Sevnica z obema podružnicama - pouk odpade. Za varstvo otrok, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.

27. I. OŠ Žalec - pouk odpade.

28. Vse podružnice OŠ Sostro POŠ Janče, Lipoglav, Prežganje in Besnica - pouk odpade. Najnujnejše varstvo bo zagotovoljeno na centralni OŠ Sostro.

28. II. OŠ Žalec - pouk odpade.

29. OŠ Šempeter v Savinjski dolini - pouk odpade.

30. OŠ Griže - pouk odpade.

31. OŠ Petrovče - pouk odpade.

32. OŠ Pod goro Slovenjske Konjice, podružnična OŠ Špitalič, podružnična OŠ V parku Slovenjske Konjice - pouk odpade.

33. OŠ Antona Globočnika Postojna s podružnicami Bukovje, Planina in Studeno - pouk odpade.

34. OŠ Jurija Vege Moravče - pouk odpade. V šoli in vrtcu bo organizirano dežurstvo.

35. OŠ Log-Dragomer - pouk odpade. Dežurstvo bo potekalo na matični šoli. Podružnica Bevke bo zaprta.

36. OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje - pouk odpade.

37. OŠ Ormož - pouk odpade.

38. OŠ Kapela - pouk odpade.

39. OŠ Rečica ob Savinji - pouk odpade.

40. Podružnična šola Šentviška gora - pouk odpade.

41. OŠ Košana (občina Pivka) - pouk odpade.

42. OŠ Miroslava Vilharja Postojna - pouk odpade.

43. OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica - pouk odpade.

44. OŠ Rada Robiča Limbuš - pouk odpade. Za otroke, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.

45. OŠ Cirkulane-Zavrč - pouk odpade.

46. OŠ Kungota - pouk odpade. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.

47. OŠ borcev za severno mejo Maribor - pouk odpade. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.

48. OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi - na podružnici Šentlambert pouk odpade.

49. OŠ Selnica ob Dravi - na podružnicah Gradišče na Kozjaku in Sveti Duh na Ostrem Vrhu - pouk odpade.

50. OŠ Čepovan - pouk odpade v ponedeljek, 3. 2. in v torek, 4. 2. 2014.

51. OŠ Laško - pouk odpade.

52. OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki - pouk odpade.

53. OŠ Zbora odposlancev Kočevje - pouk odpade.

54. OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki - pouk odpade.

55. OŠ Minke Namestnik - Sonje v Slovenski Bistrici - pouk odpade.

56. Vse tri OŠ na Ravnah na Koroškem - pouk odpade. Na vseh treh matičnih šolah bo organizirano varstvo otrok. Podružnica Kotlje bo zaprta.

57. OŠ Gornji Petrovci - pouk odpade. Poskrbljeno bo za varstvo učencev. Vrtec bo obratoval

58. Podružnična šola Kalobje (OŠ Hruševec Šentjur) - šola bo zaprta.

59. OŠ Olge Meglič Ptuj - odpovedani vsi šolski avtobusni prevozi. Pouk bo, za varstvo bo poskrbljeno.

60. OŠ Marije Vere Kamnik - pouk odpade.

61. OŠ Ivanjkovci - pouk odpade.

61. OŠ Mislinja s podružnicami - pouk odpade.

62. OŠ Muta - ne bo šolskih prevozov na relacijah: Sv. Jernej nad Muto, Mlake - Bistirški jarek, Sv. Primož (Sv. Trije kralji - Ot), Pernice, Sv. Primož (Zavernik).

63. Podružnična šola Lenart (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka) - pouk odpade.

64. OŠ Žetale - pouk odpade.

65. OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok in podružnica Podpreska - pouk odpade.

66. OŠ Miklavž pri Ormožu - pouk odpade.

67. OŠ Cerkno - pouk odpade.

68. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče s podružnicama Rob in Turjak - pouk odpade.

69. OŠ Preserje - pouk odpade.

70. OŠ Črna na Koroškem - pouk odpade.

71. OŠ Ljutomer - pouk odpade.

72. OŠ Cerknica - pouk odpade.

73. OŠ Tabor Logatec - pouk odpade.

74. OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici in podružnici Krašnja ter Blagovica - pouk odpade. V šoli in vrtcu Medo na Prevojah bodo izvajali varstvo za učence in otroke, ki bodo prišli v vrtec in šolo, vendar staršem glede na razmere priporočajo, da ostanejo otroci doma.

75. OŠ Gustava Šiliha Laporje - pouk odpade. Za varstvo bo poskrbljeno. Vrtec Laporje bo odprt.

76. OŠ Radlje ob Dravi - pouk odpade.

SEZNAM SREDNJIH ŠOL

1. Gimnazija Celje Center - pouk odpade.

2. Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola - pouk odpade.

3. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje - pouk odpade.

4. Srednja zdravstvena šola Celje - pouk odpade.

5. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje - pouk odpade.

6. Šolski center Celje - pouk odpade.

7. Šolski center Šentjur - pouk odpade.

8. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor - pouk odpade.

9. Šolski center Slovenj Gradec (Gimnazija, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola) - pouk odpade.

10. Srednja šola Slovenska Bistrica - pouk odpade.

11. Srednja šola za oblikovanje Maribor - pouk po potekal po urniku od 2. šolske ure dalje.

SEZNAM GLASBENIH ŠOL

1. Glasbena šola Slovenjske Konjice - pouk odpade.

AKTUALNE OBJAVE SPREMLJAJTE TUKAJ.

Predsednica vlade Alenka Bratušek, ki si je dopoldan skupaj z obrambnim ministrom Romanom Jakičem in poveljnikom civilne zaščite republike Slovenije Srečkom Šestanom, ogledala stanje na Postojnskem in Pivškem, je napovedala, da bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč sosednje države, predvsem za močnejše agregate, saj jih v Sloveniji glede na razsežnost razmer ni dovolj. Ti so že na poti iz Avstrije, Češke in Hrvaške. Vojska medtem na pomoč pri odpravi posledic ledene ujme na Primorsko pošilja še 100 vojakov.

Civilna zaščita zaprosila za pomoč vojakov

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za obrambo, je za dodatno pomoč vojakov zaprosila civilna zaščita. Hkrati zagotavljajo, da bo vojska v primeru dodatne potrebe po sodelovanju pri odpravljanju posledic ledene ujme na zahtevana območja poslala ustrezno število vojakov.

Na upravi za zaščito in reševanje medtem pravijo, da so danes posredovali predvsem zaradi snegoloma in žledoloma. Kot najbolj pereč problem navajajo motnje z oskrbo električne energije in prevoznost cest predvsem na Notranjskem in v jugozahodnem delu Slovenije.

Uprava je sicer iz državnih rezerv takoj izdala 68 manjših generatorjev električne energije, s katerimi prostovoljni gasilci pomagajo individualnim gospodinjstvom. Prav tako je zagotovila štiri zmogljive generatorje, ki zagotavljajo energijo za črpališča pitne vode.

»Angažirana je celotna civilna zaščita, ki koordinira delo. Vsi gasilci so na terenu, vojska zagotavlja agregate, v kolikor bo potrebno, pa bo pomagala tudi z mehanizacijo pri odstranjevanju posledic te naravne katastrofe,« je v Postojni povedal minister Jakič. Vse državljane na prizadetih območjih je pozval, naj poskrbijo za svojo varnost, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno potrebno, in predvsem naj se izogibajo padajočemu drevju ter ne odhajajo v gozd, ki je smrtno nevaren. V šolah na najbolj prizadetih območjih jutri ne bo pouka.

(Foto: STA)

(Tvit Romana Jakiča. Sobota, 2.2.2014, 13:30)

Agencija za okolje za celotno Slovenijo razglasila rdeči alarm

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi vremenskih razmer za celotno Slovenijo razglasila rdeči alarm. Ob padavinah bosta v notranjosti še nastajala poledica in žled, ob prehajanju padavin v sneg pa bo ta še dodatno obremenjeval drevesa in konstrukcije. Na širšem območju Julijskih Alp je zelo velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso.

Rdeči alarm pomeni, da so možni zelo burni meteorološki pojavi in da je na širšem območju možen nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja.

Na pomoč z agregati priskočile tudi tuje države

Zaradi pomanjkanja agregatov je Slovenija za zagotovitev oskrbe z električno energijo za pomoč zaprosila sosednje države in članice Evropske unije. Kot so za STA pojasnili na obrambnem ministrstvu, je na poti več generatorjev iz Avstrije, Češke in Nemčije. Vojska medtem na pomoč pri odpravi posledic ledene ujme na Primorsko pošilja še 100 vojakov.

Največja naravna katastrofa za elektroenergetski sistem

Zaradi dežja se Notranjskem ledeni oklep debeli, vsi se bojijo, da bo zapihala tudi močnejša burja, ki bo še dodatno zaostrila razmere in povzročila nove lome drevja ter električnih žic in drogov. »Tako obsežnih poškodb na našem območju ni bilo še nikoli. Primerljivo stanje je bilo leta 1980 v Brkinih,« je dejal Radko Carli, direktor sektorja za distribucijsko omrežje Elektro Primorska. Ekipe, ki so na terenu že od petka so sinoči uspele ponovno usposobiti napajalni daljnovod Postojna-Pivka, tako da so prebivalci Postojne ponovno dobili elektriko, a je danes ponoči ponovno prišlo do izpada. Delavci se trenutno spet borijo z napakami na glavnem daljnovodu Postojna-Pivka. Od vremenskih razmer bo odvisno, ali jim bo do noči uspelo vzpostaviti napajanje celotne Postojne. Odpravljanje napak na podeželju pa bi lahko trajalo še teden dni ali več, je povedal Carli.

Fotografija iz ljubljanskega Tivolija, kjer drevje poka in se lomi pod težo ledu. (Foto: Aleš Gaube)

Elektro Ljubljana: Trenutno brez električne energije na tem območju 45 tisoč odjemalcev

»To največja naravna katastrofa za elektroenergetski sistem v Sloveniji. Tako hudih okvar, ki bi zajemale tako široko področje , še nismo imeli. Apeliram na strpnost ljudi. Vse razpoložljive ekipe so na terenu,« je izpostavil tudi Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana.

Na območju tretjine Slovenije, ki ga pokriva Elektro Ljubljana, se je katastrofa začela nekoliko kasneje kot na Notranjskem. Trenutno je brez električne energije na tem območju 45 tisoč odjemalcev. Že včeraj so se začele težave na območju Cerknice in Logatca, preko noči pa se je vremenska ujma razširila tudi na Gorenjsko in Dolenjsko. Glavnemu mestu je bilo doslej prizanešeno, a prve okvare se že pojavljajo tudi v Ljubljani. »Stanje se spreminja iz minute v minuto. Skušali bomo sanirati večja urbana središča in s tem sprostili večje število agregatov, ki jih bomo potem uporabljali na drugih mestih,« je dejal Ribič.

Ljubljanski regijski center uprave za zaščito ljudem svetuje, naj z avtomobili ostanejo doma, saj so ceste poledenele in jih ne zmorejo sproti posipavati. Odsvetujejo tudi hojo na Šmarno goro, saj je to zaradi podirajočih se dreves smrtno nevarno.

Naj ljudje z avtomobili ostanejo doma, opozarjajo tudi pristojni na Vrhniki, Logatcu in Horjulu. Ceste so namreč poledenele, zaradi žledu na drevesih pa obstaja velika nevarnost, da drevesa padejo na ceste in avtomobile.

Na območju Elektra Ljubljana zaradi izrednih vremenskih razmer še vedno prihaja do okvar na distribucijskem omrežju. Po podatkih omenjenega distributerja je trenutno brez napetosti 1516 transformatorskih postaj, oskrba pa je motena pri približno 45.000 odjemalcih. Zaradi izpada 110kV omrežja je brez električne energije celotno področje Notranjske.

Najhuje je na področju Starega trga, kjer so odjemalci na področju Babnega polja že več kot 24 ur brez električne energije.

Preberite še članek naših dopisnikov Od naših dopisnikov: žled povzroča težave tudi drugod po Sloveniji

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

Agregati krožijo

Z agregati si pomagajo tudi na Postojnskem in Pivškem. 24 agregatov je doslej zagotovil Elektro Primorska, med drugim tudi za črpališče vode v vodnem zajetju Malni, iz katerega se z vodo oskrbujejo prebivalci Postojne in Pivke, in vasi na Pivškem. Slovenska vojska je včeraj pripeljala pet večjih agregatov, 30 manjših pa je nameščenih po vaseh in krožijo od hiše do hiše, vsaj za začasno zagotovitev delovanja zamrzovalnih omar in podobnega. »V pripravi je še 80 malih agregatov iz državnih rezerv, po Sloveniji pa iščemo še ostale razpoložljive,« je povedal Šestan.

V Podravju vse več ljudi brez elektrike, težave tudi v prometu

Zaradi vremenskih razmer je na celotnem območju Elektra Maribor brez elektrike že več kot 20.000 odjemalcev. Poledenele ceste, žled in sneg trgata drevesa, drogove električne in druge napeljave, ki ovirajo promet.

Polomljena drevesa so poškodovala tudi več vozil med vožnjo na cesti, pa tudi parkiranih vozil. V Mariboru je prišlo do več zdrsov pešcev, na mlajši par, ki se je sprehajal v mestnem parku, pa je padla veja z drevesa, ki je popustila pod težo ledu.

Po zadnjih podatkih Elektra Maribor je zaradi žledu trenutno brez napajanja skoraj 500 transformatorskih postaj oziroma več kot 20.000 odjemalcev predvsem na širšem območju Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric. Mesta okvar so večinoma izjemno težko dostopna, kljub temu so na terenu vse njihove razpoložljive ekipe.

Žled prizadel tudi Gorenjsko in Dolenjsko

Na Gorenjskem je brez elektrike okoli sto transformatorskih postaj.

Na področju Gorenjske je sredi nedelje brez električne energije 4.580 odjemalcev, saj je odklopljenih 125 transformatorskih postaj. Najhuje je na širšem loškem območju, predvsem v Poljanski dolini, kjer so poleg električnih vodov pretrgane tudi druge komunikacijske poti, na cestah pa je ogromno podrtih dreves. Tako je v Žiri moč le iz Škofje Loke, ne pa tudi iz smeri Logatca oziroma Vrhnike ali Idrije. Prav tako je zaprta cesta Sovodenj - Cerkno, kjer je eno od dreves uničilo tudi gasilski avto. Brez elektrike in praktično odrezani od sveta so Jezerjani, izpade energije imajo na celotnem področju od Preddvora do Trstenika in naprej proti Golniku, pa pod tržiškimi gorami in vse vasi pod Krvavcem. Podobno je tudi na Pokljuki.

Zaradi žleda je na Dolenjskem izpadlo več transformatorskih postaj na območju Trebnjega, Šentjerneja, Mirne Peči, Straže in ponekod v Beli krajini. Koliko odjemalcev je brez električne energije, elektro službe še ugotavljajo, njihove ekipe pa so že na terenu.

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

Tudi vse razpoložljive ekipe delavcev Elektra Celje na terenu

Zaradi padcev drevja in polomljenih drogov je zelo otežen dostop do samih okvar, pojavljajo pa se tudi nove. Na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Celje, je trenutno brez elektrike 22.800 odjemalcev.

Največ težav je na območju Koroške, Šaleške doline in Savinjske doline. Nove okvare pa se pojavljajo tudi na območju Šentjurja, Podplata, Sevnice in Mokronoga. Zaradi padcev dreves se število okvar še povečuje, navajajo v Elektre Celje.

Brez napajanja je trenutno okoli 550 transformatorskih postaj na območju Koroške in Šaleške doline ter okoli 300 transformatorskih postaj v Savinjski dolini ter na širšem celjskem območju. Oskrba z električno energijo je motena pri 15.000 odjemalcih na območju Koroške in Šaleške doline ter 7500 odjemalcih v Savinjski dolini in na Celjskem. Na območju Krškega je zaenkrat nekaj manjših okvar, ki zajemajo 26 transformatorskih postaj in 300 odjemalcev.

Pri odpravi okvar na prizadetih področjih sodelujejo vse razpoložljive ekipe delavcev Elektra Celje, k odpravi okvar so v pomoč koroškim ekipam pristopile tudi ekipe iz celjske in krške distribucijske enote. Prav tako je na pomoč priskočila civilna zaščita, ki bo pomagala z agregati.

V Velenju pa zaradi vremena še vedno vladajo izredne razmere. Kot poročajo z velenjske občine, so bile dežurne ekipe vso noč na terenu in ohranjale prevoznost glavnih cest. Ceste, na katerih varnosti ni bilo mogoče zagotoviti, so zaprli.

Najhuje zaradi mraza v stanovanjih

Prebivalci so se v soboto znašli, kot so najbolje vedeli in znali. »Lačni in žejni ne bomo, največja težava pa je mraz. Ker imamo majhne otroke, se dogovarjamo, da bi odšli čez noč k prijateljem,« nam je Postojnčanka v soboto dejala med nakupovanjem v trgovskem centru (ki ga je poganjal agregat). Ljudje so vozičke polnili tudi s plastenkami vode, saj še vedno velja ukrep nujnega filtiranja in prekuhavanja vode za prehrambene namene. Med najbolje prodajanim blagom so bile tudi baterije. V edini odprti trgovini s tehničnim blagom je že dopoldan zmanjkalo prav vseh vrst in tipov neelektričnih svetil, ki so jih imeli na zalogi, in edina dva agregata.

»Iz kleti smo prinesli star plinski gorilnik, ki ga uporabljamo za kampiranje, da smo si skuhali testenine za kosilo in seveda topel čaj. Popoldan bomo odšli k sorodnikom v Ljubljano, ker v bloku je že sedaj zelo mrzlo,« nam je dejala Postojnčanka. Nekateri prebivalci blokovskega naselja na Kremenci, ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice na biomaso, so imeli več sreče, saj so tukaj že sinoči priklopili agregat. Najsrečnejši pa so bili danes tisti, ki imajo doma tako plinske štedilnike kot kamine ali dobre stare kuhinjske peči na drva.

V civilni zaščiti ljudi opozarjajo, naj ne odhajajo od doma, če ni resnično nujno. Pločniki in ulice so poledeneli, zato je velika nevarnost padcev, smrtno nevarna pa so drevesa, s katerih se lomijo veje. Zelo nevarna je tudi vožnja, kjer z dreves ob cesti padajo polomljene veje. Ekipe gasilcev in koncesionarjev so na terenu in odstranjujejo največje ovire.

(Foto: Rosana Rijavec/STA)

Težave na avtocestah

Za krajši čas je bila včeraj zvečer zaprta primorska avtocesta med Postojno in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane in v smeri Kopra, ker je na cestišče padel električni kabel. Do težav prihaja tudi na dolenjski, gorenjski in štajerski avtocesti. Več informacij o razmerah na cestah na promet.si: danes lahko največ težav vozniki pričakujejo na Notranjskem, Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Zaradi poledenelih cest vozite previdno.

Planota težko dostopna za promet

Žled in sneg ter plazovi so včeraj zaprli cesto do planote Vojsko nad Idrijo. V tamkajšnjem censtru šolskih in obšolskih dejavnosti je zato obtičala skupina 46 otrok in dva učitelja Osnovne šole Antona Ukmarja iz Kopra, ki so na Vojskem preživljali šolo v naravi.

Čeprav so cestne službe uspele vsaj delno odpreti poti v dolino, bi bila pot z avtobusom prenevarna. Pripadniki idrijske civilne zaščite in člani Prostovoljnega gasilskega društva Idrija so zato otroke v dolino prevažali z bolje opremljenimi terenskimi vozili. Iz Idrije pa jih je naprej proti domu odpeljal avtobus. Poveljnik idrijskih gasilcev Dali Moravec je za Dnevnik pojasnil, da otroci niso v nevarnosti in da reševanje s helikopterjem ni bilo potrebno.

(Foto: Veronika Rupnik Ženko)

Močneje lahko narastejo reke

Padavine bodo postopno prenehale v drugi polovici noči, najprej na vzhodu, najpozneje na zahodu. V drugi polovici noči in v ponedeljek bi se tako razmere lahko začele umirjati, pravi Hrabar.

Za prihodnje dni pa meteorologi ne pričakujejo posebnosti, ki bi lahko povzročale večje nevšečnosti.

Zaradi povečanih padavin bi lahko narasli manjši vodotoki v porečju reke Reka. Ta v spodnjem toku sicer še poplavlja ob strugi, pretok pa je ustaljen. V manjšem obsegu bo danes pričela poplavljati Ljubljanica na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Obstaja možnost za porast manjših vodotokov na Vipavskem in Goriškem območju ter v slovenski Istri.

Previdno na cestah. (Foto: Bojan Velikonja)