Sicer pa se je ne le za bančne, temveč tudi za večino drugih uslužbencev, katerih glavno delovno orodje je računalnik, včerajšnji delovnik zaradi izpada električne energije končal nekaj ur prej, če se je sploh začel. Obstala je tudi proizvodnja oziroma se ponekod ni niti začela. Doma so ob izrednih razmerah, ki jih je povzročilo močno žledenje, ostali tudi otroci, ki obiskujejo šole in vrtce v Pivki, Prestranku in Knežaku, na terenu pa so pri odstranjevanju polomljenega drevja in vej s cest in ulic pomagali gasilci.

Grozi tudi pomanjkanje vode

»Ne pritožujem se. Bomo pač za spremembo preživeli miren in romantičen večer ob svečah brez televizije. Le na mrzlem bomo, ker na žalost nimamo kamina,« nam je popoldan odvrnil domačin, ki je v bližnji trgovini (kjer so pognali agregate) poleg hrane kupil tudi nekaj sveč in več plastenk vode.

»Z vodo je treba skrajno varčevati zaradi izrednih razmer – izpada električne energije. Obenem uporabnike pozivamo, da je vodo za prehrambne namene treba prehodno obvezno prefiltrirati in prekuhati,« so sporočili iz javnega podjetja Kovod, ki oskrbuje z vodo prebivalce občin Postojna in Pivka. »Brez skrbi. Občani ne bodo ostali brez vode. Trenutno se izvaja priklop agregatov na črpališču, vendar zaradi izrednih vremenskih razmer delo poteka počasneje,« je zvečer pomirila Dragana Čolić, predstavnica podjetja.

Medtem pa številnim ekipam okoli 100 delavcev Elektra Primorske in Elektra Slovenija, ki so bile včeraj ves dan na terenu, do noči ni uspelo odpraviti okvar na več daljnovodih, ki so zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic, ki jih je povzročil žled, ostali brez elektrike. Na postojnskem območju so bili zvečer brez električne energije prav vsi napajalni izvodi iz razdelilne transformatorske postaje Postojna. »Vzrok je izpad rezervnega napajalnega 20 kV daljnovoda Pivka–Postojna. Skupaj je brez napajanja 6909 odjemalcev. Na Pivškem je brez napajanja 2581 odjemalcev,« je zvečer sporočil Tomaž Slokar, direktor sektorja za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema pri Elektru Primorska. In dodal, da so imeli čez dan kar nekaj težav, ki ob žledenju in močnem snegu sicer niso nič posebno neobičajnega, tudi na tolminskem, kobariškem in idrijskem območju. Edine z agregatom razsvetljene stavbe v Postojni so bile včeraj zvečer porodnišnica, zdravstveni dom in dom starejših občanov, v temi so ostala tudi križišča.

Gozdovi zelo nevarni

Ekipe zato danes nadaljujejo delo. V okvari so 110 kV daljnovod Pivka–Postojna, kjer so pretrgani vodniki, in posamezni 20 kV napajalni daljnovodi, pri katerih so zaradi zmrzali porušeni tudi betonski drogovi.

Kolikšna bo škoda na električnem omrežju, še ni znano. Veliko škode pa bo tudi zaradi poškodovanega drevja. Na zavodu za gozdove so ocenili, da je poškodovanih okoli 15.000 hektarjev gozdnih površin, predvsem na Pivškem, ob napovedanem nadaljevanju padavin pa bo površina še večja. »Ob takih situacijah ni nenavadno, če pade ogromna količina lesa, lahko tudi do milijon kubičnih metrov, kar je približno četrtina slovenskega poseka,« je povedal Damjan Oražem z zavoda za gozdove in občane posvaril, naj se izogibajo lomečim se drevesom. Večje drevo je lahko namreč težko tri, štiri ali pet ton, tolikšno težo pa lahko doseže tudi žled na njem.