Na Krki dva turistična splava

Krka je v Novem mestu plovna od Irče vasi do Seidlovega mosta, prvič je turistični splav na motorni pogon po njej zaplul leta 2006. Trenutno po Krki plujeta dva: Rudolfov splav, ki je v lasti novomeškega Kompasa, in manjši splav Nika, katerega lastnik je Polde Fink. Prvi obiskovalce popelje od Loke do Seidlovega mosta; s splava si lahko ogledajo staro novomeško mestno jedro s slikovitim Bregom. Drugi pluje po vsej trasi, tudi po manj urbanem delu.

V Novem mestu pa si nekateri že dalj časa prizadevajo za spremembo plovnega režima. Gre za omejitev, ki velja na odseku od Irče vasi do Bršljinskega potoka, kjer plovba od 1. oktobra do 1. maja ni dovoljena. Študija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je namreč pred leti pokazala, da je Krka na tem delu pomembno prezimovališče malega ponirka, zelenonoge tukalice in vodomca ter da bi plovba lahko ptice vznemirila in vplivala na zmanjšanje tako imenovane mirne cone.

Tri leta bodo spremljali dogajanje

Na pobudo novomeškega zavoda za turizem je zdaj vlada dopolnila uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto, ki začasno spreminja režim in bo začela veljati 8. februarja. Od takrat bo lahko splav tudi pozimi plul od Drske oziroma Irče vasi do Bršljinskega potoka, vendar le do trikrat na mesec. Izvajalec plovbe, torej lastnik manjšega splava Polde Fink, bo moral o tem voditi evidenco, medtem pa bo usposobljeni izvajalec vsaj enkrat mesečno spremljal prezimujoče ptice in drstišča, sredstva za monitoring bo morala zagotoviti novomeška občina. Tako bo prihodnja tri leta.

Direktor novomeškega zavoda za turizem Ivo Kuljaj pravi, da gre za pomemben korak naprej. Izrazil je prepričanje, da bo plovba za živali nemoteča, zato si želijo, da bi nato novi režim spremenili v trajnega – tako v dobro ptic kot tudi v dobro turizma, poudarja Kuljaj. Na zavodu si namreč prizadevajo obogatiti turistično ponudbo tudi v tem delu Novega mesta.

A zadnjo besedo bo imela stroka. Kot poudarja Andrej Hudoklin z novomeškega zavoda za varstvo narave, bodo po treh letih na podlagi rezultatov monitoringa odločili, kako naprej. Če bo zimska plovba posegla v naravo, bodo na novo določeni režim ukinili. Če pa se bo izkazalo, da plovba ne bo vznemirjala ptic, potem bi lahko turistični splav trajno zaplul tudi po tem delu zelene lepotice.