Študenti višjega letnika, ki morajo v okviru študija opraviti obvezno prakso, lahko izkoristijo priložnost in se prijavijo na opravljanje prakse pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju. Prijave z življenjepisom, priporočilom profesorja in kratkim motivacijskim pismom, v katerem opredelijo, katero področje jih zanima in kaj pričakujejo od študijske prakse, naj pošljejo na naslov barbara.javornik@gov.si. Rok za prijavo je 17. februar. Praksa bo potekala od aprila do konca julija, izbrani kandidat pa bo prejel 200 evrov mesečnega nadomestila.

Vsi, ki končujejo študij prava ali so ga že zaključili, hkrati pa znajo odlično angleško in francosko, se za prakso lahko prijavijo tudi pri Evromediteranski mreži za človekove pravice v Bruslju. Praksa se bo začela 1. marca in bo trajala pet mesecev, rok za prijavo pa je 3. februar. Več informacij je na naslovu http://bit.ly/LsG7P6.

Tisti, ki imajo smisel za organizacijo dogodkov, pa lahko poskusijo poiskati priložnost v nemškem podjetju Myjobfair s sedežem v Frankfurtu, ki organizira karierne dneve po različnih nemških fakultetah. Podjetje namreč išče praktikanta za opravljanje šestmesečne plačane prakse. Več informacij je na naslovu http://bit.ly/LdZCu8.

Doktorski študenti ekonomije, statistike, matematike in sorodnih ved, ki bi radi opravljali prakso pri Evropski centralni banki v Frankfurtu, na oddelku za makroekonomsko statistiko, se lahko do 5. februarja prijavijo za šestmesečno prasko z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev. Izbrali bodo dva kandidata. Več informacij je na naslovu http://bit.ly/1nqavbH.

Študenti komunikologije, novinarstva, jezikoslovja, prevajalstva in sorodnih ved, ki znajo odlično angleško in se lahko sporazumevajo tudi v francoščini, hkrati pa jih zanimata medkulturni dialog in večjezičnost, imajo priložnost za opravljanje prakse v bruseljski pisarni mreže Nacionalnih inštitutov Evropske unije za kulturo (EUNIC). Praksa se bo začela 24. februarja in bo trajala pol leta, rok za prijavo pa je 10. februar. Več informacij o praksi, za katero bo izbrani kandidat prejel 650 evrov mesečnega plačila, je na naslovu http://bit.ly/1dQBCEj.

Vsi, ki zaključujejo študij ali pa so že diplomirali iz prava, mednarodnih odnosov, politologije in sorodnih ved, se lahko za opravljanje prakse prijavijo tudi v nevladno organizacijo Koalicija za mednarodno kazensko sodišče (CICC), ki išče kandidata za opravljanje prakse v Evropski regionalni pisarni v Bruslju. Izbrani kandidat bo pomagal pri njihovi kampanji v Evropi s poudarkom na Evropski uniji, Balkanu, Turčiji in osrednji Aziji. Praksa bo trajala od štiri do šest mesecev. Več informacij je na spletnem naslovu http://bit.ly/1kdg4Yi. slo