Poznavalci delniških trgov so zagotovo že opazili, da se je trend relativnega premagovanja delnic podjetij iz razvitih držav, če donosnosti teh primerjamo z donosnosti delnic podjetij iz razvijajočih se držav, nadaljeval tudi v letu 2014. Pozitivna razlika med drsečimi letnimi donosi razvijajočih se in razvitih držav je začela padati že decembra 2009 in je trenutno na eni najnižjih ravni v zadnjih petindvajsetih letih. Pesimizem vlagateljev do razvijajočih se trgov je bil na primerljivi ravni v času tako imenovane tekila krize, ki se je zgodila sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Še slabše stanje je bilo samo enkrat, in sicer ko je v letih 1997 in 1998 gospodarstva v razvoju zajela azijska kriza. Relativno gledano, so delnice podjetij iz razvijajočih se držav še vedno vrednotene bolj ugodno kot delnice podjetij iz razvitih držav, v primeru kazalnikov P/E, P/B in P/CF pa so od povprečja zadnjih desetih let večji tudi diskonti (diskont pa je manjši od povprečja zadnjih desetih let, če pogledamo pogosto uporabljen cenovni količnik EV/EBITDA).

Eden ključnih razlogov za skeptičen odnos vlagateljev do razvijajočih se držav je krhkost njihovih gospodarskih sistemov. Ta izvira iz več različnih razlogov, med katerimi so špekulativna narava večjih denarnih prilivov iz razvitih držav, kombiniran negativni vpliv primanjkljajev v proračunih držav in na tekočih računih plačilnih bilanc, upočasnitev gospodarske rasti zaradi nujno potrebnih strukturnih sprememb in politična nestabilnost. Negativni vtis pušča tudi dejstvo, da so glede na povprečje zadnjih desetih letih podjetja iz razvijajočih se držav nekoliko izgubila svojo prednost pri maržah in dobičkonosnosti.

Prej ali slej bodo vlade držav v razvoju rešile strukturne težave in našle nova gonila gospodarske rasti, delniški trgi razvijajočih se držav pa spet začeli razveseljevati vlagatelje. Dokler pa se to ne bo zgodilo, vlagateljem ne preostane nič drugega, kot da se sprijaznijo z dejstvom, da se nakup delnic podjetij iz držav v razvoju izplača v primeru dolgoročnega investiranja in dobre razpršitve portfelja. V mislih pa je treba imeti tudi to, da je trenutna šibkost trga lahko dobra priložnost za nakup.