Vasico Vipavski Križ, ki je v celoti spomeniško zaščitena, naj bi občina Ajdovščina v kratkem še polepšala. V kraju želijo povsem na novo urediti vso komunalno infrastrukturo, posodobiti javno razsvetljavo in zunanji videz vasi. Za obnovo naj bi porabili 2,5 milijona evrov. Na občini upajo, da jim bo denar za naložbo uspelo dobiti iz evropskih sredstev, ki so v pretekli finančni perspektivi ostala neporabljena. V tem primeru bi lahko obiskovalci prenovljeni Vipavski Križ obiskali že naslednje leto, v nasprotnem primeru pa bo morala občina finančne in terminske načrte prilagoditi razmeram. Zagotavljajo pa, da bo vasica v vsakem primeru deležna pozornosti.

Čeprav je Vipavski Križ eden najlepših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji, še vedno nima urejenega kanalizacijskega sistema. »Kanalizacija je v poraznem stanju, večina hiš nima greznic, včasih zaudarja, problem je meteorna voda,« našteva predsednik krajevne skupnosti Vipavski Križ Harij Bat. Skrbi jih tudi pitna voda. Ta v njihove hiše še vedno priteka po starih avstrijskih ceveh, ki so jih krajani vgradili davnega leta 1966.

Občina predvideva ureditev skoraj kilometra fekalne in 660 metrov meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda in posodobitev javne razsvetljave. Postavili bodo čistilno napravo, ki bo sprejemala tudi odplake nekaterih bližnjih zaselkov. S prenovo električnega in telefonskega omrežja in umestitvijo slednjega v tla bodo iz zraka in hiš izginili številni kabli, ki zdaj kazijo podobo zaščitenega spomenika, krajani pa se nadejajo tudi novega kamnitega tlakovanja, ki bo naselju vrnil star videz.

Bat pojasnjuje, da v kraju trenutno živi 170 ljudi, v nekdanjem grajskem poslopju pa še vedno delujejo štirje razredi osnovne šole in dva oddelka vrtca. Skupaj se tako po Vipavskem Križu vsak dan podi okoli 120 otrok. Zelo aktivno je tamkajšnje turistično društvo, ki vsak mesec v domu krajanov pripravi novo razstavo, ob praznikih pa ohranja stare navade. »Ne,« pravi Bat, »Vipavski Križ kljub zaščiti ni zaspan kraj.« Danes je to kraj, skoraj vasica, nekoč pa je bilo mesto. Leta 1532 ga je namreč cesar Ferdinand »za vse večne čase« povzdignil v mesto in že takrat je bil menda Križ najmanjše mesto v vsem cesarstvu. V poletni sezoni je v Križu živahno, na dan ga obišče tudi po sedem avtobusov obiskovalcev. Ti ga najbolj poznajo po kapucinskem samostanu, po tem, da je v njem dolga leta živel in pridigal znameniti pridigar Janez Svetokriški, zadnjo novembrsko nedeljo leta 1563 pa se je v kraju ustavil sam Primož Trubar.