Javna parkirišča s časovno omejenim parkiranjem so tudi v Mengšu označili z modro barvo; na srečo še pred včerajšnjim obilnim sneženjem, ki oznake vneto in vztrajno prekriva. V modre cone so za zdaj vključili tri javna parkirišča, in sicer javno parkirišče pri VVZ Gobica, kjer je poslej parkiranje vzdolž Šolske ceste med 7. in 16. uro omejeno na največ 30 minut. Na parkirišču pri Pošti Mengeš na Trdinovem trgu je med 8. in 18. uro parkiranje omejeno na največ 60 minut, parkirišče pri Kulturnem domu Mengeš pa je na največ 60 minut omejeno med 8. in 17. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih omejitve ne veljajo.

Mirujoči promet na vseh teh treh območjih doslej sploh ni bil urejen, poudarjajo na občinski upravi in dodajajo, da so javna parkirna mesta zasedali tudi zaposleni v bližnjih podjetjih, ki niso poskrbela za ustrezno parkiranje svojih zaposlenih. Zato so se na upravi odločili, da bodo z uvedbo javnih parkirnih površin s časovno omejenim parkiranjem zagotovili dostopnost do javnih parkirišč v središču mesta predvsem občanom, ki jih potrebujejo za urejanje različnih opravkov v zavodih in drugih ustanovah v središču mesta. Na vseh parkiriščih so z rumeno barvo označili tudi parkirna mesta za invalide.

Referent za komunalne zadeve Boris Kavčič je povedal, da bo nadzor v rokah medobčinskega inšpektorata, kjer naj bi v prvih dveh tednih po uvedbi kršitelje na uvedbo časovno omejenega parkiranja predvsem opozarjali. Dodal je še, da morajo občani in drugi, ki bodo parkirali na teh parkiriščih, namestiti parkirno uro v notranjosti avtomobila na primerno vidno mesto. Franci Beribak, redar medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, pa je povedal, da znaša globa za prekršek 40 evrov, in dodal, da so se v sosednji občini Trzin, kjer imajo časovno omejeno parkiranje že tri leta, občani na to hitro privadili in kršitev ni veliko. V občini Trzin je pri pošti v industrijski coni parkiranje omejeno na 35 minut, na Ljubljanski cesti pred domom upokojencev pa na 90 minut. Nadzor opravljata dva redarja.