Drolec naj bi že odstopil

Ker drugih pristojnosti nima, je komisija ob tem ponovno opozorila tudi na pomanjkljivost trenutnega protikorupcijskega zakonodajnega okvira v Sloveniji. Ta je namreč po njihovem mnenju izrazito v prid županov oziroma drugih neposredno voljenih funkcionarjev, ki se jim zaradi kršitev protikorupcijske zakonodaje ali zlorabe položaja ni treba bati za svojo funkcijo.

Župan Tomaž Drolec je včeraj skopo pojasnil, da je svojo odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta gospodarske družbe PCK Upvin vodstvu Poslovne cone Komenda posredoval že pred dvema letoma in ne ve, zakaj še niso ukrepali. Direktor PC Komenda Matic Romšak pa je pojasnil, da so tudi komisiji pojasnili, da se nadzorni svet že dalj časa ne sestaja in da je v preoblikovanju, saj so podali odstopne izjave vsi trije člani. Ker pa predstavniki Candorja, drugega lastnika družbe PCK Upvin, niso dosegljivi, postopka niso končali. Tudi poskus sklica skupščine družbe PCK Upvin jim v letu 2012 ni uspel. Zato bodo morali zdaj vsi člani nadzornega sveta urediti izbris iz registra na lastno iniciativo, je pojasnil Romšak in dodal, da jih bodo o tem obvestili. Dodal je še, da jim je medtem tudi že prenehal petletni mandat.

Iz pojasnil komisije za preprečevanje korupcije je razvidno, da Drolec opravlja poklicno funkcijo župana že od začetka leta 1999, z njo nezdružljivi položaj predsednika nadzornega sveta gospodarske družbe PCK Upvin pa zaseda od leta 2008. »Četudi je po pojasnilu odgovorne osebe podjetja PCK Upvin nadzorni svet nedelujoč, bi bilo treba nezdružljivost funkcij odpraviti in popraviti tudi v Poslovnem registru Slovenije,« vztrajajo na komisiji.

Spomnimo, da so ob ustanovitvi gospodarske družbe PCK Upvin nadzorniki, ki jim je predsedoval župan, sklenili, da bodo zaradi časovne stiske za varovanje poslovne cone ustanovili oziroma odkupili delež družbe, ki že ima ustrezno licenco, za opravljanje drugih dejavnosti, kot so upravljanje in vzdrževanje, pa so si zagotovili možnost, da ustanovijo hčerinsko podjetje.

Župan je tudi (drago) svetoval

Nezdružljivost funkcij župana in predsednika nadzornega sveta pa ni edina kršitev, ki jo županu očita komisija za preprečevanje korupcije. Kot smo v Dnevniku že poročali, se je komisija oktobra lani lotila tudi njegove pridobitne dejavnosti v PC Komenda. »Župan je opravljal pridobitno dejavnost v nasprotju z zakonodajo in opustil dolžno ravnanje, ko komisije ni zaprosil za dovoljenje za opravljanje del po podjemnih pogodbah,« so ugotovili. S tem, ko je za PC Komenda za 1500 evrov na mesec opravljal storitve in dela, ki bi jih moral po mnenju komisije primarno opravljati v funkciji župana, naj bi si nezakonito pridobil 36.000 evrov premoženjske koristi, so še zapisali in dodali, da tudi to kaže na »nizko stopnjo integritete te osebe«. Spomnimo, da so župana tudi nadzorniki podjetja, ki je v večinski občinski lasti, zaradi njegove pridobitne svetovalne dejavnosti že prej več kot dvema letoma pozvali, naj posreduje svojo podjemno pogodbo tudi komisiji za preprečevanje korupcije. Ker tega ni storil, so mu lani ustavili nadaljnja izplačila.