Najprej bo morala lastnica prostorov postati občina

Prostoren objekt je namreč še vedno v lasti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, leta 2012 začeti pogovori brežiškega občinskega vodstva s predstavniki ministrstva o prenosu večjega dela stavbe na občino pa še niso zaključeni. Če bi v Ljubljani prisluhnili brežiškemu predlogu, bi najnižja etaža ostala v lasti ministrstva in bi v njej delovala enota krškega varstveno delovnega centra, preostali del, kjer so bile nekoč sobe za varovance, jedilnica in drugi prostori, pa bi pripadel občini Brežice. Ta želi dom spremeniti v bivalni objekt regionalnega značaja, pri čemer računajo tudi na pridobitev evropskih sredstev iz regijskega razvojnega projekta za obdobje 2014–2020.

Čeprav se na občini s predstavniki nevladnih organizacij o tej temi uradno še niso pogovarjali, so pripravljeni odstopiti nekaj prostora tudi društvom iz lokalnega okolja, ki bi za to pokazala interes. Tjaša Penev s stične točke PRSTaN nam je povedala, da je zanimanje društev za pridobitev prostorov v nekdanjem domu upokojencev veliko (trenutno se jih za preselitev v dom ogreva blizu 20), ne vedo pa, ali bo občina ob morebitnem pozitivnem dogovoru z ministrstvu o prevzemu doma v resnici pripravljena prisluhniti njihovim željam.

Upajo, da bi prostore dobili v brezplačni najem

Mnoga društva trenutno delujejo v zelo slabih pogojih. Poleg tega, da vse težje pridejo do denarja za osnovno dejavnost, nekatera bremenijo tudi visoke najemnine. Nevladne organizacije si tako želijo, da bi se ob morebitni preselitvi v nekdanji upokojenski dom rešile tega bremena. Pričakujejo namreč, da se jim bo z občino uspelo dogovoriti za brezplačen najem, saj bi si prostore obnovili z lastnim delom in sredstvi, plačevali bi samo tekoče stroške. Svoje načrte so predstavili tudi na druženju v prostorih zavoda Modra vrata, na katero so povabili tudi predstavnike občinskega vodstva.

»V Planinskem društvu Brežice menimo, da bi bila to za večino vsepovsod raztepenih društev idealna rešitev. Tudi za tista, ki danes delujejo v nekdanjem propadajočem dijaškem domu. Akcijo bomo podprli, vemo pa, da je do uresničitve želja še daleč,« pravi vodilni mož brežiških planincev Tone Jesenko.