Na vzorcu 50 menedžerjev velikih slovenskih delniških družb je raziskovala kompetence za preprečevanje in zmanjševanje stresa na delovnem mestu in rezultati kažejo, da bi slovenski menedžerji na tem področju morali storiti več, predvsem v težkih razmerah, saj je ravno v težjih okoliščinah potrebno preprečevati stres, ki se pojavi med zaposlenimi.

Raziskava je pokazala, da imajo menedžerji z višjo stopnjo kompetenc za obvladovanje stresa večji vpliv na količino in hitrost dela, vsebino in nadzor dela ter karierne priložnosti med zaposlenimi. Podatki tudi kažejo, da imajo menedžerke z visoko stopnjo kompetenc za obvladovanje stresa, verjetno večji vpliv na karierne priložnosti med zaposlenimi, medtem ko imajo moški več vpliva na vsebino in nadzor dela. »Karierne priložnosti so bistveno povezane z linijskim ali srednjim menedžmentom, slednji močno vpliva tudi na vsebino in nadzor dela,« dodaja Šteinerjeva. Študija je nadalje pokazala tudi, da so nekatere osebnostne poteze posameznika ključne za razvoj menedžerskih kompetenc za obvladovanje stresa med zaposlenimi. Kot domneva Šteinerjeva, višja stopnja vestnosti spodbuja razvoj vodstvenih kompetenc za preprečevanje in zmanjševanje stresa pri zaposlenih, kar je bilo še posebej razvidno pri linijskih vodjah.

Ugotovitve študije kažejo, da menedžerji predstavljajo močan vir za preprečevanje ali povečevanje stresa med zaposlenimi. »Po podatkih HSE (Health and Safety Executive, Velika Britanija) je namreč stres druga najpogosteje prijavljena vrsta bolezni, povezanih z delom. V letu 2009/10 je bilo po njihovi oceni v Veliki Britaniji 9,8 milijona izgubljenih delovnih dni zaradi stresa na delovnem mestu. Ta povzroča neučinkovitost in izčrpanost, ki se kažeta tudi v visokem odstotku bolniških odsotnosti in fluktuaciji. Tako je zdravje zaposlenih in pozitivna duševna naravnanost, dobro počutje in preprečevanje stresa priznano kot pomembni dejavnik uspešnosti na delovnem mestu,« pojasnjuje Šteinerjeva, ki je v okviru podiplomskega študija na Centru za raziskovanje trga dela na Fakulteti za management Univeze v Leicestru raziskovala menedžersko prakso in kompetence za preprečevanje in zmanjševanje stresa na delovnem mestu. Raziskava je potekala preko spletne platforme v lanskem letu in rezultati vključujejo 50 vrhnjih, srednjih ali linijskih vodij velikih slovenskih delniških družb.