The Global Talent Competitiveness Index (GCTI) je nova, primerjalna letna raziskava, ki jo je mednarodna skupina Adecco pripravila v sodelovanju z mednarodno poslovno šolo INSEAD in singapurskim inštitutom za preučevanje vodenja človeškega kapitala Human Capital Leadership Institute (HCLI). Raziskava, v katero so vključili tudi Slovenijo, preučuje sposobnost gospodarstev oz. posameznih držav, ali znajo izkoristiti človeške vire in prepoznati talente, hkrati pa razkriva tudi globalne trende pri zaposlovanju.

GTCI, ki preučuje sposobnost držav, da tekmujejo za talente oz. človeške vire, vključuje več kot 100 vodilnih svetovnih gospodarstev glede na njihovo zmožnost pridobivanja in zadrževanja domačih kadrovskih potencialov, pa tudi razvoja in privlačnosti za kadre iz tujine. Raziskava predstavlja 86,3 % populacije in zajema države, ki ustvarjajo 96,7 % svetovnega BDP.

Vse več boja za talente in mobilnosti

Raziskava je med drugim pokazala, da ne le podjetja, temveč tudi države vse bolj intenzivno tekmujejo za kadre oz. ustrezne talente, ki jih želijo privabiti, razviti in obdržati, ter da nas v prihodnjih letih čaka vse več mobilnosti delovne sile, s čimer so povezane tudi številne možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija.

»Ne le podjetja, temveč tudi države vse bolj intenzivno tekmujejo za kadre oz. potenciale, ki jih želijo privabiti, razviti in obdržati. Odločevalci se morajo zavedati, da prav človeški viri postajajo ključni vir in gibalo globalne ekonomije. Vzpostavljanje ustreznih politik na tem področju je zato kompleksna naloga, sploh v manj razvitih državah, ki imajo posledično nižje prihodke. Dejstvo je, da nas v naslednjih letih v svetovnem merilu čakajo spremembe, povezane z vse večjo mobilnostjo delovne sile in možnostmi, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, zato je prav, da se nanje pripravimo in ustvarjamo okolje, ki bo optimalno za oblikovanje, razvoj in zadržanje kadrovskih potencialov,« meni Miro Smrekar, direktor Adecca v Sloveniji.

Na vrhu lestvice predvsem evropske države

Indeks GCTI je pokazal, da vrh lestvice zasedajo pretežno evropske države. Med prvo deseterico je namreč osem, med najboljšo dvajseterico pa 14 evropskih gospodarstev. Na prvem mestu je Švica, sledita Singapur na drugem in Danska na tretjem mestu. Slovenija je uvrščena na rep vodilne četrtine, in sicer se v splošnem pogledu uvršča na 25. mesto. Od sosednjih držav je pred nami le Avstrija, na 14. mestu.

V Adeccu poudarjajo potrebo, da se države začnejo bolj zavedati pomena ustreznih kadrovskih politik in ukrepov, na kar opozarjajo tudi izsledki raziskave oz. indeks GTCI. »Četudi Nemčija velja za evropsko gospodarsko velesilo, se sooča s težavami pri pridobivanju zadostnega števila strokovnjakov s področja matematike, IT-ja, naravoslovja in tehnike, kjer se odpira več kot 90.000 nezapolnjenih delovnih mest. Tudi Švica, ki velja za absolutnega zmagovalca v »bitki za talente«, se ukvarja s kadrovskim neskladjem na področju zdravstva, saj kar 40 % bolnišničnih kadrov zapolnjujejo delavci tujih narodnosti,« poudarja Smrekar.

Rezultati raziskave v Sloveniji

Čeprav se Slovebija uvršča med 44 gospodarstev z višjimi prihodki, izstopa predvsem po slabšem poslovnem okolju, ki je zaznamovano z rigidnim trgom dela in slabšim strokovnim vodenjem, po razpoložljivosti podjetniškega kapitala pa sodimo celo v zadnjo četrtino vseh preučevanih držav, pojasnjujejo v Adeccu. Čeprav Slovenija na drugi strani pozitivno izstopa na področju vlaganja v raziskave in razvoj, pa smo še vedno premalo privlačni za talente iz drugih držav, na kar vplivajo predvsem slaba odprtost na zunanje trge z nizkim pritokom kvalificirane tuje delovne sile ter visokim deležem prevlade tujega lastništva.

Dobre pozicije Slovenija zavzema na nekaterih področjih znotraj sistema formalnega izobraževanja, pri čemer zaostaja predvsem na področju mednarodnega pretoka študentov, slabše se odrežemo tudi na področju vseživljenjskega učenja, nadpovprečno pa so nam na voljo priložnosti za rast, denimo mreženje, dajanje pobud in podobno, razlagajo v Adeccu.