Kamniški svetniki se bodo na februarski seji po obravnavi proračuna po hitrem postopku lotili še ustanovitve dveh proračunskih skladov, ki sta z njim tesno povezana. Prvi sklad bo namenjen ureditvi prostorov Gorske reševalne službe – GRS Kamnik, drugi pa gradnji pokritega bazena. Oba objekta si v Kamniku že dogo želijo, na gradnjo pokritega olimpijskega bazena se, denimo, pripravljajo že več kot desetletje.

Čeprav hitri postopek sprejemanja odlokov o proračunskih skladih še ne pomeni, da bodo hiteli tudi z gradnjo, pa bosta oba objekta z ustanovitvijo skladov vendarle postala oprijemljivejša, so prepričani na občini. Za prostore GRS v skladu z decembrskim sklepom občinskega sveta na upravi že pripravljajo predlog možnih lokacij, saj so jim svetniki za to dali na voljo tri mesece časa. O ustreznosti izbrane lokacije bodo kajpak odločili svetniki, so še povedali na občinski upravi in dodali, da pa lokacija za pokriti bazen še ni določena in v dosedanjih pogovorih nikoli niso prišli dlje od besed.

Ocene, koliko bosta objekta stala in kdaj bi ju bilo mogoče zgraditi, na občinski upravi niso podali, »saj je za oba treba najprej določiti lokacijo in izdelati projektno dokumentacijo, iz katere bo možno povzeti vrednost naložb«. Na februarski seji pa naj bi v proračunski sklad za ureditev prostorov GRS izločili 110.000 proračunskih evrov, za pokriti bazen pa 150.000 evrov. V utemeljitvi razlogov za ustanovitev prvega je župan Marjan Šarec navedel, da se njihova gorska reševalna služba, ki ima v stavbi na Perovem 20 služnostno pogodbo do leta 2019, že 92 let nesebično razdaja ob zaščiti, reševanju in pomoči v gorskem svetu in prav tako ob naravnih in drugih nesrečah. Za opravljanje dejavnosti pa poleg strokovne usposobljenosti in ustrezne specialne opreme seveda potrebujejo tudi ustrezne prostore za delovanje, skladiščenje opreme, prostore za interna izobraževanje ter druge dejavnosti društva.

Pokriti olimpijski bazen pa, kot se strinja tudi župan, nujno potrebujejo predvsem športni klubi in društva, ki morajo zdaj (razen v poletnih mesecih) svoje člane voziti na treninge in tekmovanja v Kranj, Radovljico in Ljubljano. »Če se bodo sredstva začela izločati v sklad za pokriti bazen, naj bi občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport ter zainteresirano športno javnostjo poiskala ustrezno lokacijo za gradnjo novega olimpijskega bazenskega kompleksa v prihodnjem letu. Nakup zemljišča je predviden v letu 2016, pridobitev ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za bazen pa leto kasneje,« je pojasnil župan Šarec in dodal, da so stroški celotne naložbe ocenjeni na približno poldrugi milijon evrov.