Zapletlo se je, ker so se lastniki zemljišč povezali v civilno iniciativo oziroma Združenje za trajnostni razvoj Luč in se na ministrstvo pritožili, češ da obvoznica sploh ni potrebna, zato zemlje ne bodo prodali. Denar pa bi bilo, po njihovem, bolje nameniti za rekonstrukcijo ceste proti Solčavi in gradnjo novih kolesarskih stez.

Luška obvoznica ni med zelo obremenjenimi

Predstavnike omenjenega združenja je zato na sestanek povabil minister Samo Omerzel, udeležili pa so se ga tudi tisti, ki so sodelovali pri pripravi projekta. Med njimi direktor direkcije za ceste Gregor Ficko, predstavniki Razvojne agencije Savinjske, ministrstva za kmetijstvo in okolje, direkcije za prostor in drugi. »Minister je želel iz naših ust slišati vse argumente proti gradnji, žal pa seveda nimamo v rokah moči za odločanje,« je povedal predsednik združenja Alojz Selišnik, ki vztraja, da gradnja obvoznice v Lučah ni nujna, zato gre v tem primeru za nepotrebno metanje evropskega denarja skozi okno. »Dejstvo je, da je ta obvoznica po obremenjenosti daleč zadaj, saj dosega zgolj četrtino povprečnega letnega dnevnega prometa v primerjavi z Radljami ali Mengšem, zato ni med prioritetami ministrstva. Pri nas namreč na teden skozi Luče peljejo kvečjemu tri, štiri tovorna vozila. Sicer pa tudi denarja trenutno ni. Vseeno pa zdaj nekateri pritiskajo na prebivalce, češ da se bodo morali za ali proti gradnji opredeliti na referendumu. Župan Ciril Rosc, ki je vabilo ministra ignoriral, pa bo, namesto da bi ljudi združeval in jih poskušal poenotiti, na referendumu preizkusil svojo moč in ga obenem izkoristil za predvolilno kampanjo,« meni Selišnik, ki je še vedno trdno prepričan, da bi lahko poplavno varnost v občini uredili na okolju bolj prijazen, trajnostni način.

Odločili bodo svetniki

Župan Ciril Rosc pravi, da jim je to, da naj se o gradnji obvoznice s protipoplavnimi ureditvami odločijo na demokratičen način, svetoval prav minister Omerzel. »Najbolj demokratičen način odločanja je brez dvoma referendum, o tem, ali ta bo ali ne, pa bo odločil občinski svet že na naslednji seji, saj je za to tudi edini pristojen. Do takrat pa so vse aktivnosti v zvezi s projektom obvoznice praktično zamrznjene,« pravi Rosc. Spomnil je, da so svetniki doslej tako rekoč enotno podpirali gradnjo tako obvoznice kot ureditve protipoplavne zaščite, a so prišli do točke, ko je referendum edina možnost, da se o tem izrečejo vsi občani. Župan poudarja, da je v njihovem primeru gradnja obvoznice pač neločljivo povezana z gradnjo protipoplavne zaščite, kakršna je predvidena v sprejetem državnem prostorskem načrtu. »Nasip za cesto namreč sočasno služi kot zaščita pred naraslo Savinjo, zato bodo Luče varne pred poplavami šele, ko bo zgrajen tudi zgornji del protipoplavne zaščite. Če projekt ne bo končan tako, kot je bil predvideno, pa je bil ves doslej že vložen državni in evropski denar v gradnjo protipoplavnih zidov zaman,« pravi župan.