Gorenjska banka bo morala občini Komenda vrniti 16 meničnih izjav v vrednosti 1,67 milijona evrov, ki ji jih je lani poleti prisodilo kamniško sodišče zaradi neizpolnjevanja obveznosti družbe Hades. Za ta svojevrsten preobrat v zapleteni, že sedem let trajajoči zgodbi gradnje centra Komenda, ki še vedno ni končan, je na začetku tedna poskrbelo okrožno sodišče v Kranju, ki je v gospodarskem sporu med tožečo občino Komenda in toženo Gorenjsko banko razveljavilo in razglasilo za nični pogodbi o poroštvu občine Komenda za dolg družbe Hades, ki je gradila center Komenda.

Sodba še ni pravnomočna, so včeraj pojasnili na kranjskem sodišču, kjer nam zato več podatkov niso mogli posredovati. Je pa predsednica sodišča, okrožna sodnica Janja Roblek pojasnila, da je sodišče odločalo le o navedenem zahtevku in ne tudi o krivdi župana za podpis pogodb. Tako se bo zgodba o županovi krivdi kljub temu razpletla na višjem sodišču v Ljubljani, kamor se je župan pritožil po tem, ko so mu na kamniškem sodišču zaradi zlorabe uradnega položaja prisodili osem mesecev zapora. Takratni obsodbi, ki tudi še ni pravnomočna, je botrovalo prav županovo poroštvo, ki je pred tremi leti omogočilo zasebni družbi Hades pri Gorenjski banki najem 6,8 milijona evrov posojila.

Poroštvo je bilo podpisano pri notarju

Župan Tomaž Drolec, ki ga pesti še vrsta drugih obtožb in očitkov zaradi nepravilnosti pri gradnji Poslovne cone Komenda in Medgeneracijskega centra Komenda, včeraj razsodbe ni želel komentirati. Dejal je le, da je ves čas delal izključno za dobrobit občine in še vedno upa, da bodo v sodelovanju z Gorenjsko banko in novim lastnikom podjetja, ki je gradilo center Komenda, našli skupen jezik in ga naposled vendarle končali. Da se mu poroštvo občine, ki ga je pred tremi leti dal zasebnemu investitorju na lastno pest (brez vednosti občinskega sveta in pristojnega ministrstva), nikoli ni zdelo sporno, je zatrdil že po obsodbi na kamniškem sodišču, ko je poudaril, da se ne čuti krivega, saj je pogodbo pripravila pravna pisarna in so jo podpisali pri notarju, za nameček pa ga tudi ni nihče opozoril, da nima takih pristojnosti.

Pogodbe, ki jih ni, nikomur ne škodijo

V odvetniški družbi BVH, ki zastopa župana, so se na kazensko sodbo, ki še ni pravnomočna, pritožili konec lanskega leta. »V sodbi manjkajo kar trije od znakov, zaradi katerih bi bilo mogoče neko ravnanje sploh opredeliti za kaznivo. Kar je župan storil na predlog in prigovarjanje Gorenjske banke s sopodpisom pogodbe, ki bi Komendi končno omogočila trgovino, ni kaznivo,« so zatrdili. »Včerajšnja gospodarska sodba pa pomeni, da so bile pogodbe nične in da jih torej v pravnem smislu ni bilo – zato občini niso mogle škodovati,« so še pojasnili in dodali, da je zelo nenavadno, da je kazenski postopek tekel samo zoper župana in ne tudi zoper notarja in bankirje. »Tudi izvršilni postopek bo ustavljen, ko bo sodba kranjskega sodišča pravnomočna,« so prepričani.

Občinski svetniki dan po seji občinskega sveta včeraj za razsodbo kranjskega sodišča še niso vedeli. »Smo pa zagotovo veseli, da občina ne bo obremenjena s tem 1,6 milijona težkim poroštvom,« je včeraj delal svetnik Vid Koritnik in kot nekaj drugih dodal, da sodbe, ki je ne pozna, ne more komentirati. So pa nekateri vendarle dejali, da je vsaj nenavadno, da ob tako velikem številu obtožb župan ni bil še za nič pravnomočno obsojen, in opozorili, da stroški za odvetnike še vedno naraščajo. Spomnimo, svetniki za poroštvo niso vedeli, ob vse glasnejših govoricah pa jim podatkov brez županovega soglasja niso razkrili niti na Gorenjski banki.