Med zmagovalci najdemo surovinsko podjetje Anglo American, cena njegove delnice je v zadnjih dveh tednih poskočila za skoraj 10 odstotkov, in farmacevtsko podjetje AstraZeneca, katerega cena delnice se je zvišala za 8 odstotkov. Sentiment vlagateljev oziroma njihov optimizem, ki v zadnjem času močno dviguje ceno delnice tega farmacevta, je predvsem posledica boljših ocen glede potenciala njihovih zdravil, ki jih imajo v razvoju ali testiranju. Obenem je EU odobrila njihovo zdravilo za diabetes tipa 2. Na drugi strani je bila v zadnjih tednih bolj na udaru delnica tehnologa ASML, a se je po objavi rezultatov deloma pobrala. Dosegli so namreč zastavljene načrte za leto 2013, v zadnjem četrtletju lanskega leta pa so dosegli tudi izredno visoko rast prihodkov in dobička. Slednji je zrasel za 62 odstotkov glede na leto prej. Obenem naj bi bila dividenda v letošnjem letu za 15 odstotkov višja kot v lanskem. Med poraženci najdemo zavarovalnico Prudential in nemškega tehnologa SAP. Slednji je razočaral glede napovedi za leto 2014, prav tako so tudi dolgoročne cilje glede dobičkonosnosti preložili za dve leti. Ni čudno, da je bila delnica posledično deležna nižanj ocen analitikov, kar je še dodatno negativno vplivalo na ceno delnice.

Avtor članka  ni imetnik omenjenih delnic. ALTA Invest, d.d., in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih finančnih instrumentov.