Ni si težko predstavljati, kako bi gorenjsko dokaj ugodno statistiko nezaposlenosti spremenil povratek vsaj dela tistih, ki si služijo kruh čez mejo.

Konec decembra lani so na Gorenjskem zabeležili med skoraj 204.000 prebivalci 9053 brezposelnih. Zaposlovanje se je v lanskem letu izboljšalo skoraj za 10 odstotkov, potrebujejo pa zlasti gradbene in turistične delavce, manjka jim tudi zdravnikov in medicinskega osebja. Med nezaposlenimi se je zmanjšal delež starih nad 50 let, od državnega povprečja pa poleg starejših izstopajo tudi mladi do 25 let. Čeprav se je zaposlilo več ljudi kot leta 2012, je na novo iskalo zaposlitev 9686 oseb, malo manj kot leto prej.

Na območni enoti v Kranju izpostavljajo, da naj bi kljub nekaterim stečajem (škofjeloški SGP Tehnik je v teh dneh poslal na zavod 151 delavcev) po začetnem porastu nezaposlenost do poletja upadala, jeseni pa naj bi se zopet dvignila. Med aktivnostmi, ki so do zdaj naletele na dober odziv tako pri delodajalcih kot iskalcih zaposlitve, izpostavljajo vzpostavitev pisarne za delodajalce. Pomoč slednjim pri iskanju novih delavcev so pozitivno ocenili tudi v podjetju RTC Krvavec. Zaradi širitve gostinske dejavnosti so potrebovali več novih sodelavcev. S pomočjo omenjene pisarne so zajeli 87 možnih kandidatov in jih ducat v podjetju tudi izbrali. Štirje so že v rednem delovnem razmerju, osem pa jih usposabljajo na delovnem mestu.

Čeprav nekatera večja podjetja (SGP Tehnik, Iskraemeco, Merkur) zmanjšujejo število zaposlenih, na območni enoti beležijo tudi najave potreb po delavcih, zlasti v manjših podjetjih. Tudi makroekonomske napovedi kažejo, da bi lahko bila Gorenjska tudi v prihodnje pokrajina z najnižjo brezposelnostjo v Sloveniji.